Divákům se představily místní ochotnické soubory, ale také známá herečka Hana Maciuchová. Festival je věnován památce Jana Horáka, který dlouhá léta v Moravských Budějovicích vedl místní ochotnický soubor. Dvanáctý ročník festivalu zhodnotila pracovnice Městského kulturního střediska v Moravských Budějovicích Jana Hosová.

Kolik lidí navštívilo letošní Horákův Horácký festival?

Návštěvnost divadelního festivalu byla zhruba tisíc lidí za celý týden.

Jste s takovou návštěvností spokojena?

Ano, spokojená jsem, ale doufám, že se nám příští rok podaří nalákat ještě více diváků. Před festivalem jsme doufali, že by se na představení dohromady mohlo přijít podívat tisíc lidí. To se nakonec stalo.

Na které představení v letošním ročníku přišlo nejvíce návštěvníků?

Nejvíce lidí přišlo na monodrama s paní Hanou Maciuchovou Žena Vlčí mák. Bylo to přes tři sta diváků.

Bylo nějaké představení zcela vyprodané?

Zcela vyprodané nebylo bohužel žádné představení. Nejblíže tomu byla paní Maciuchová a hra moravskobudějovického souboru Horáček Mýdlo, kterou napsal Jiří Grambal a jehož hry jsou v Moravských Budějovicích velice oblíbené.

Jak těžké bylo získat do Moravských Budějovic herečku Hanu Maciuchovou?

Vzhledem ke vstřícnosti paní Maciuchové ji nebylo těžké pro náš festival získat. Paní Maciuchovou jsme oslovili a ihned souhlasila.

Budete se snažit i v dalších letech zvát do Moravských Budějovic známé české herečky nebo herce?

Známé tváře se snažíme do Moravských Budějovic zvát celý rok, ale u Horákova Horáckého festivalu chceme zachovat převahu ochotnických divadel, protože je to týden zasvěcený právě jim.

K vidění byly jak pohádky pro děti, tak představení pro dospělé. Snažíte se vyhovět všem věkovým kategoriím?

Samozřejmě se snažíme, aby festival zaujal co nejširší publikum a aby si každý vybral.

Festival je věnován památce Jana Horáka, který dlouhá léta vedl ochotnický soubor ve městě. Jaký je stav místních divadelních souborů v současnosti?

Řekla bych, že stav ochotnického divadla v Moravských Budějovicích je velice dobrý. Máme zde dětský ochotnický soubor Herky pod vedením paní Věry Pokorné a paní Pavlíny Inderkové. Dále soubor starších ochotníků Horáček, který vede Jiří Grambal, a také soubor nejstarších ochotníků pod vedením ředitele muzea Václava Kováře.

Peníze vybrané ze vstupného půjdou na podporu divadla v Moravských Budějovicích? Nebo vstupné slouží pouze na pokrytí nákladů?

Většinou vstupné pokryje pouze náklady.

V některých letech se festival konal na nádvoří moravskobudějovického zámku. Neuvažujete vrátit festival v dalších letech opět ven?

Ne, zatím o tomto neuvažujeme. Festival byl přesunut dovnitř z důvodu chladného počasí, které v září panuje. Osvědčilo se nám, že návštěvnost v sále Besedy je větší než na zámeckém nádvoří a i pro samotné ochotníky je zázemí Besedy mnohem lepší.

Během letošního ročníku bylo v sedmi dnech k vidění sedm představení. Chtěli byste se tohoto pravidla držet příště?

Ano, tuto délku bychom rádi zachovali, ale ne každý rok se to podaří.

Letos se uskutečnil dvanáctý ročník, jak ho hodnotíte v porovnání s předešlými ročníky?

Letošní ročník proběhl ke spokojenosti nás pořadatelů a doufám, že i diváků. Každý rok se snažíme, aby úroveň festivalu byla lepší a lepší.

Navštívila jste nějaká představení? Líbila se vám?

Byla jsem na pěti divadelních představeních ze sedmi a nejvíce mě pobavila hra Mýdlo, ale líbila se mi všechna představení, která jsem viděla. Chtěla bych poděkovat všem ochotnickým souborům, které na festivalu účinkovaly, protože byly skvělé a také velké dík patří paní Yvoně Švaříčkové, dceři pana Jana Horáka, která celý festival každoročně uvádí.

DAVID ŠIBOR