Cílem výzkumu je soustředit informace o regionálních stravovacích zvyklostech, současných i minulých. Etnografy zajímá, jaké recepty se dnes i v dobách našich babiček připravovaly a připravují, z jakých surovin a k jakým příležitostem. Chtějí zdokumentovat tradiční recepty, objevovat nové a zachránit ty již téměř zapomenuté.

Výzkum tradiční lidové stravy na Vysočině probíhá formou elektronického dotazníku. Ten je možné vyplnit na webové stránce muzea nebo získat písemně na adrese Muzeum Vysočiny Třebíč, Regionální pracoviště tradiční lidové kultury, Zámek 1, 674 01 Třebíč, e-mail: k.lisa@muzeumtr.cz.

„Zájemci a pamětníci mohou nabídnout recepty na pokrmy, které se v jejich rodině vaří už od nepaměti, od polévek a všedních jídel až po sváteční pokrmy. Vítány jsou také nabídky starých kuchařských knih nebo ručně psaných sešitů nebo jejich kopií, které by bylo možné trvale uložit a uchovat ve sbírkách muzea. Společným výstupem projektu budou v roce 2020 výstavy ve Znojmě a v Jindřichově Hradci a vydání dvojjazyčné česko-rakouské kuchařky s vybranými recepty z jednotlivých partnerských regionů. Zvažováno je rovněž vydání samostatné horácké kuchařky s širším výběrem tradičních regionálních pokrmů,“ popsala vedoucí regionálního pracoviště tradiční lidové kultury Katina Lisá.