„Jsem nesmírně rád, že jsem mohl dokumentaristům a organizátorům výstavy pomáhat. Dlouhých dvacet let po pádu železné opony je stále co objevovat, stále se musíme sklánět před lidskou touhou po svobodě, kterou nedokáží zastavit ani ostnaté dráty s elektřinou. Výstavy, jako je tato, také pomáhají Čechům a Rakušanům hledat společnou paměť, což pokládám za nesmírně významné,“ řekl europoslanec Strejček s poukazem na jeden z dokumentů o zmizelých rakouských rybářích v padesátých letech u Dyje.


„Televizní dokumenty opravdu vzbudily u našich jižních sousedů silné a pozitivní reakce,“ potvrdil Miroslav Kasáček z Občanského sdružení Paměť, který se na pořádání výstavy podílí.