Řadu let projevovala estetické cítění a řemeslnou dovednost v souměrných, barevně působivých kompozicích květin či přírodních motivů na způsob mandaly. Jinou podobu tvorby, formou i obsahem závažnější, představuje v Třebíči nyní ponejprv. Do křehkosti skla námětově vložila výtvarně oproštěné symbolické znaky osobních osudových břemen.

V těchto původních estetických zhodnoceních vstoupila na pole ve vitráži obecně dosud neuplatněné. A nutno zdůraznit, že obstála velmi dobře. Na malých plochách dokázala ve skladbách nepopisného charakteru citlivě reflektovat tísnivé životní situace. Ve výtvarném zrání postoupila k přesvědčivému nefigurativnímu projevu, v němž se zrcadlí pochopení náročnějších souvislostí tvořivých postupů, ale též značnou měrou i autorská osobitost.

Miluše Čechová, Vitráže – Křehkost skla

Galerie Ladislava Nováka, Subakova ulice č. 43, Třebíč.

Výstava je přístupná do 26. srpna 2018, otevřena je denně od 9 do 17 hodin.

Jan Dočekal