Ten byl jedním z prvních vzácných hostů festivalu židovské kultury Šamajim, který už počtvrté pořádá Kulturní, vzdělávací a informační zařízení v Třebíči.

Potlesk všech přítomných se ozval ihned poté, co se ve dveřích objevil rabín Lustig v doprovodu svých nejbližších přátel a spolupracovníků, ředitelky Společnosti Franze Kafky Markéty Mališové a Františka Cingera. „Do Třebíče jsem se děsně těšil. Mimo jiné i proto, že k večeři dostanu prsa z kachny. Dožiju-li se příštího roku, bude prý husa,“ rozesmál publikum hned v úvodu besedy. Potom ale zvážněl: „Synagoga je vlastně škola a rabín učitel, proto jsem dlouho přemýšlel, co učeného vám ve zdejším svatostánku řeknu.“ A pak už se dal do vyprávění, v němž nic nebylo tabu. Vzpomínal na druhou světovou válku a transport smrti z Buchenvaldu do Dachau, z něhož se mu podařilo uniknout, vzápětí povídal o své literární tvorbě, hned nato přešel k tématu lechtivějšímu, sexu.

Posluchači se například dozvěděli, že Lustig vnímá ženský klín jako svěží vlašský ořech, vonící ovocem, květinami a přírodou. Své povídání prokládal vtipy, za něž ho publikum odměňovalo smíchem a potleskem. Vyprávěl víc než hodinu a po celou dobu z něj sálala lidskost, pokora a životní moudrost člověka, který na sklonku roku oslaví už jedenaosmdesáté narozeniny. Lustig nadchnul i Ester Pončovou a Janu Jeníkovou z Krnova: „Je to charismatický člověk, moc se nám tu líbilo. A vůbec celý festival. Určitě zůstaneme až do konce,“ shodly se. Osobitý humor spisovatele neopustil ani v závěru besedy. S Třebíčí se rozloučil se slovy: „Za rok se zase setkáme tady, přivezu nové fóry!“