Pro Žida je tím, čím by pro člena farnosti byla ručně psaná bible v místním kostelíku. Proto každá židovská komunita svou tóru velmi ctí, předčítá se z ní totiž v synagoze – židovském svatostánku.

Třebíčskou tóru napsal neznámý autor na konci 19. století. V roce 1941 nacisté v tehdejším protektorátu Čechy a Morava uzavřeli všechny židovské obce. Od roku 1942 probíhaly deportace obyvatel se žlutou šesticípou hvězdou do koncentračních táborů. Zázrakem se skupině Židů z Prahy podařilo německé okupanty přesvědčit, aby cenné stříbrné rituální předměty, jakož i tóry, byly z celé země soustředěny na jedno místo - do pražského Židovského muzea. Dorazilo tam i 19 svitků z Třebíče. Dalším zázrakem bylo, že tyto věci bez újmy přečkaly válku. V šedesátých letech začal Prahu navštěvovat překupník z Londýna, který ucítil šanci. Po dlouhých jednáních s komunisty se mu povedlo 7. února 1964 vyvézt do Anglie 1564 svitků.

Už třicet let se pracuje na restaurování zmíněných pergamenových pokladů. Potíž je v tom, že toto písařské umění se pomalu zapomíná. Proto dalo práci sehnat kvalifikované lidi. Leč povedlo se, a tak mohl vzniknout Památník tór v Londýně. Synagogy v Anglii dostaly velkorysou nabídku s podmínkou – zapůjčíme vám tuto vzácnost, budete ji ale využívat k bohoslužbám. Rukopisy opět slouží dalším generacím. Energie, kterou do nich před mnoha desítkami let někdo vložil, nepřichází vniveč. I tóra z Třebíče má svůj nový osud, je z ní předčítáno v synagoze v centru Londýna. Nyní se na krátký čas „podívala“ zpět do svého domova, tedy do Zadní synagogy v Třebíči. Stalo se tak při příležitosti zdejšího festivalu Šamajim a přivezl ji londýnský rabín Larry Tabick.