Tradici devítek na konci letopočtů, které bibli, ale i památník provázejí, dodrželi organizátoři i tentokrát.

„Zásadní změny doznala expozice věnovaná Janu Amosi Komenskému, nazvaná Labyrint života, která jej představuje jako člověka, jehož dílo výrazně ovlivnilo nejen dění u nás a v Evropě koncem 16. a především následujícího 17. století, ale mělo vliv i na osobnosti té doby,“ uvedl ředitel Moravského zemského muzea v Brně Martin Reissner.

Na jednotlivých panelech se mohou návštěvníci seznámit s Komenského současníky Karlem starším ze Žerotína, Františekem kardinálem z Dietrichsteina nebo kardinálem de Richelieu, ale třeba i holandským malířem Rembrandtem van Rijnem.

Expozici doplňují ukázky dobové výzbroje a zbraní z 30leté války, předměty denní potřeby obyčejných lidí, řemesel a cechů a v neposlední řadě i Komenského dobové tisky. Obnovená expozice Památníku Bible kralické je zpřístupněna celoročně, denně kromě pondělí.