„Židovská obec Brno nechala tuto památku z roku 1718 svým nákladem zrestaurovat,“ informuje mluvčí třebíčské radnice a městský kronikář Ivan Přibík.

„Dílo provedl restaurátor Přemysl Blažík z Troubska u Brna a následně byl kijor věnován do majetku Města Třebíče.“ V úterý 28. srpna byl kijor osazen na své pravděpodobné původní místo v Zadní synagoze. Restaurátor, který připravil pro pískovcovou součást zdejší památky zapsané v seznamu světového kulturního a přírodního bohatství UNESCO potřebné ukotvení, bedlivě pak sledoval, jak jeho spolupracovníci umyvadlo připevňují. Sám především dbal na správnost bezpečného usazení tohoto čtvrttunového monolitu.

„Do roku 1920 se nacházel kijor v Zadní synagoze,“ upřesnil ještě Ivan Přibík osud rituálního umyvadla. „Pak až do dnešní doby na Židovském hřbitově, kde trpělo vlivem povětrnosti,“ připomněl jeho strádání.