Koncert K narozeninám hraběte Questenberga, jehož 340. výročí narození si v letošním roce připomínáme, proběhl v úterý 14. srpna v Sále předků na zámku Jaroměřice nad Rokytnou.

Hrabě Jan Adam z Questenberka, český šlechtic a mecenáš barokního umění, majitel panství Jaroměřice nad Rokytnou, patřil v době vrcholného baroka první třetiny 18. století mezi osvícené představitele šlechty na panstvích země Koruny české. Byl mecenášem a iniciátorem řady projektů v oblasti architektury, hudební a divadelní tvorby, znalcem malířství a sběratelem dobových hudebních nástrojů a naučných knih. Byl to právě Jan Adam, který přispěl zásadním způsobem k tomu, že se Jaroměřice staly významným hudebním a společenským centrem první poloviny 18. století nejen na Moravě.