Průběh oslav se měnil. Nikdy však jádro celé slavnosti, běh čtyř poslů, kteří nesou zprávy své královně Elišce Přemyslovně. Běh o Barchan je od roku 2014 zapsán na prestižní Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky.

Barchan začíná v pátek v podvečer průvodem měšťanů a vyvěšením barchanického a městského praporu na radnici. Purkmistr pak otevírá tržnici a mazhauzy k pořádání slavnosti. Večer patří taneční veselici na zámku. V sobotu ráno vzbudí Jemničany průvod bubenic a trubačů. V dopoledních hodinách je připravena scéna na podiu před zámkem k uvítání královských manželů. Odpoledne se koná tradiční Běh o barchan. Vyvrcholením slavnosti je velká scéna před zámkem, kde podle pověsti královna odměňuje posly tradičními dary. Jedním z nich je barchetový náprsník, od kterého dostala slavnost své jméno.

Od pátečního večera až po nedělní odpoledne probíhá v areálu zámku historické tržiště. Nedělní dopoledne patří tradiční svatovítské pouťové mši svaté. Už po staletí se v tento den schází v lipovém háji u kostela sv. Víta věřící z celého kraje. Odpoledne je v areálu zámku připraven další kulturní program.

Program slavnosti Barchan

Pátek 14. června

18.00 slavnostní průvod kostýmovaných postav a zahájení slavnosti vyvěšením praporu Barchan

18.30 otevírání mazhausů

Sobota 15. června

8.30 slavnostní budíček s trubači a bubenicemi a otevření městských bran

9.00 otevření historického tržiště

10.00 příjezd krále Jana a královny Elišky do Jemnice

13.30 historický běh královských poslů

14.40 slavnostní průvod kostýmovaných postav

21.30 večerní historický průvod s pochodněmi

Neděle 16. června

10.00 poutní mše u kostela sv. Víta

Zdroj: barchan.cz