Za těch deset let jeho nepřetržité existence se na samotnou divadelní přehlídku nabalila další spousta programů, a tak, jak už je v posledních ročnících zvykem, celá akce začne již v pátek 11. prosince filmovou přehlídkou amatérských snímků z téměř celého kraje. Ta se uskuteční v Hrubínce sídle občanského sdružení Kadet (na ulici Františka Hrubína v areálu bývalého Mateřského centra).


„Zváni jsou všichni, kdo se chtějí zúčastnit celé Hučky a nebo ti, kteří mají prostě jen zájem o to, co se na našem okrese událo v oblasti amatérského filmu,“ uvedl Aleš Gothard, člen hlavního organizačního týmu.


Součástí promítání bude i čajovna a možnost přespání pro přespolní.


Další den se mohou všichni těšit na tradiční oblíbené dílny filmování, divadelní improvizace, žonglování, herectví, taneční a divadelní maskování.
„Pro děti je letos hned od rána připravena taneční dílna a v dopoledních hodinách se děti mohou těšit na dílnu rukodělnou – náramkování a korálkování,“ dodal Gothard.


Vrcholem sobotního programu bude samozřejmě od čtvrté hodiny odpolední samotná divadelní přehlídka v klubu Hájek.


„Opět bude na co se těšit. Skauti, skautky, vlčata a světlušky a nejen ti již nyní pilně trénují své scénky,“ láká diváky, kteří i letos budou hlavními arbitry při hledání nejzdařilejšího představení a hereckého výkonu, Aleš Gothard a dodává: „Možná se letos dostaneme i k experimentálnímu dramatu.“
Ani tím však program letošní Hučky nekončí. Pro ty, kteří by si chtěli zavzpomínat na předešlé ročníky, bude po skončení divadelních vystoupení přichystána ještě slavnostní lightshow z historie festivalu.