Stacionář Úsměv je jednou ze služeb Oblastní charity Třebíč. Posláním stacionáře je poskytovat podporu a pomoc lidem s mentálním a kombinovaným postižením. Je určen především pro ty, kteří se chtějí setkávat s přáteli a rozvíjet své dovednosti. Velmi důležitou součástí služby je pracovní terapie ve výtvarné, keramické, smaltové, dřevařské, košíkářské dílně, ve cvičném vaření či při práci na zahradě.

„Poděkování patří Jitce Janíkové, která již přes rok pomáhá rozvíjet výtvarné schopnosti a dovednosti v Úsměvu. Díla vznikala díky jejímu odbornému vedení," řekla Jana Mušková, koordinátorka stacionáře Úsměv.

Stacionář byl založen v roce 1999. Výstava je oslavou 20 let od založení služby stacionáře. Potrvá do 13. ledna 2019.

Výstava v v galerii Tympanon.