Vystaveno je 14 dosud nepublikovaných děl z pozůstalosti Novákova zesnulého kolegy a přítele profesora Karla Bucla, které do expozice zapůjčil jeho syn. „Bylo to otcovo přání. Díla zůstanou v galerii vystavená celý rok," řekl Deníku Karel Bucl ml.
Mimo klasické froasáže a kombinované techniky Novákova expozice představuje i pozdější úpravy starších prací, které se na výstavách zpravidla neobjevují.

„Nic z toho ještě nebylo vystaveno. Jedná se v několika případech i o velmi rané věci z roku 1962 a 63, kdy Novák začínal vcházet ve všeobecnou známost," upozornil kurátor výstavy Radek Zejda. Novákovo umělecké dílo podle něj vychází z autorova poetického cítění. „Je to přímo zhmotnění jeho poezie," řekl.

Ladislav Novák je autorem řady knih poezie, řady desek fónické poezie, řady mimořádných překladů z francouzštiny, němčiny a italštiny. „Ale jeho dílo je velmi málo známé, protože znovu nevychází," podotkl Zejda. Přestože literární i výtvarná tvorba třebíčského umělce je stejně hodnotná, v zahraničí je kvůli obtížnosti českého jazyka známější Novákovo dílo obrazové. „S velmi mírnou nadsázkou se dá říct, že měl možnost vystavovat od New Yorku po Tokio. S výjimkou Československé republiky, kde až do roku 1989 měl možnosti velmi omezené," upozornil Zejda.

Výstava nové kolekce děl Ladislava Nováka ve stálé expozici v Subakově ulici v Třebíči je přístupná denně od 9 do 17 hodin.

Kdo je Ladislav Novák
Významný český výtvarník, básník, pedagog a představitel surrealismu Ladislav Novák se narodil 4. srpna 1925 v Turnově. Od dětství žil v Třebíči. Věnovat experimentální poezii a výtvarné činnosti. Je autorem celé řady nových výtvarných postupů, jako je alchymáž, muchláž, fumáž, froasáž či dekoláž. Svým dílem je zastoupen nejen v domácích, ale i v zahraničních galeriích a sbírkách. Zemřel 28. července 1999 v Třebíči.