Expozice v Havlíčkově Brodě a později v Kutné Hoře proto chtějí veřejnosti znovu objevit velkého mistra, který se vzepřel měšťácké sešněrovanosti a konvenční líbivosti umění, utekl do přírody malovat tiché vesnice s topoly, šedivé chalupy, rybníky s rákosím, zarostlé meze.

Malíř žil na sociálním pokraji a výtvarná pozůstalost byla rozprodána za směšnou cenu, ale už za pár let se jeho obrazy prodávaly za stonásobky. Nejen krajiny, ale také portréty Jana Husa a Jana Žižky a zpodobnění pobělohorské tragédie.

Waldhauser měl osobní vztah k Vysočině, život umělce se po malířských toulkách Evropou uzavřel před 95 lety (30. 10. 1913) u jeho sestry Žofie Höllové v Německém Brodě; pohřben je na pražských Olšanech, nedaleko Karla Havlíčka.

Ivo Havlík