Tomanovu rozsáhlou malířskou tvorbu z posledních necelých čtyř let nyní vystavuje třebíčská galerie Malovaný dům u příležitosti autorových 85. narozenin. O sedm roků mladšímu Kremláčko- vi vyšly zjara nové ilustrace a zúčastnil se výstavy skupiny Stir a hostů na zámku ve Velkém Meziříčí, otevřené pod titulem Půjčovna použitých obrazů. 22. června, zemřel. Bylo mu 78 let. Současná výstava v Galerii Čertův ocas v mohelském mlýně v údolí řeky Jihlavy u Mohelna má název Hommage á Josef Kremláček. Nájemcem vnitřních prostor mlýna-galerie a současně kurátorem výstavní činnosti je Kremláčkův přítel, velký podporovatel umění Lubomír Kerndl, sám sochař a malíř. Výhradní náplní proměnných výstav jsou zde díla členů moravské surrealistické skupiny Stir up a jejích hostů hlásících se k surrealismu. Kremláček patřil k zakládajícím členům skupiny. Galerie Čertův ocas uvedla od svého vzniku v roce 2006 jeho díla na autorských i kolektivních výstavách.

Nynější pocta, již Stir up vzdává umělci a příteli, je sice jen úzkým vhledem do Kremláčkovy surrealistické tvorby, vystaveno je pouze deset děl z umělcovy pozůstalosti, ale i v tomto výňatku poskytuje pohled na vynalézavou formální proměnlivost autorova nadrealismu od dekalkové metody po barevně živou podmalbu na skle.

Z hlediska osudových souvislostí zřejmě přitahuje prvořadou pozornost rozměrná malba (bezmála tři čtvereční metry) s titulem Za záclonou času. Je posledním Kremláčkovým dílem. Pracoval na něm od konce roku 2014, ale zůs- talo nedokončeno. Konečné kompoziční detaily a barevné retuše provedl po Kremláčkově smrti Lubomír Kerndl, který dal zhruba před rokem ke vzniku malby podnět.

Jan Dočekal