„Festivalový program ve dnech 25. července až 1. srpna tradičně zahrne to nejzajímavější z oblasti world music, moderního jazzu, alternativního rocku a folku," sdělil dramaturg festivalu Michal Schmidt.

„Důležitou součástí přehlídky nadále zůstává také moravská tradiční hudba a domácí písničkářská scéna," dodal Schmidt.

Mužský sbor Iberi založil v roce 2012 zpěvák Buba Buba Murgulia. Gruzínští hudebníci se podle Schmidta zaměřují na nejstarší autentický polyfonní repertoár – historické balady, oslavné a duchovní písně z předkřesťanské éry, které nenápadně modernizují. „Polyfonie je jednou z nejstarších vokálních tradic lidstva a existuje domněnka, že Gruzie patří k prvním zemím, kde se začala zpívat," uvedl Schmidt.

Hlavní téma festivalu je O pokoře. Pokora v tvorbě i interpretaci nemusí být podle dramaturga festivalu vlastní všem muzikantům. „Rádi bychom představili takové hudebníky, kteří s pokorou využívají historické lidové zdroje s úmyslem především hudbě sloužit. Přestože se nechávají ovlivňovat soudobými vlivy, nejdou za vnějším efektem a nepodbízejí se. A k původním autorům a interpretům chovají respekt," vysvětlil Schmidt volbu letošního festivalového tématu.

Tradiční součástí Folkových prázdnin bude vedle výstav, uměleckých dílen, nočních koncertů a dalších doprovodných akcí také odborné kolokvium. Lidé zabývající se folklorem, etnickou, folkovou a lidovou hudbou i takzvanou world music při něm diskutují o hudbě z odborného i žurnalistického pohledu.