Oslavy začaly dopoledne otevřením hasičské zbrojnice, vystavením kroniky a pohárů, pokračovaly průvodem obcí za doprovodu dechové hudby Cereta a mažoretek.

Odpoledne proběhla ukázka požární techniky třebíčských profesionálních hasičů, následovaly požární útoky a den zakončila taneční zábava.