Nese název Benediktinský rok a vznikl u příležitosti 910. výročí založení třebíčského kláštera.

Projekt spojuje nejen celou řadu kulturních, společenských či vzdělávacích akcí, ale rovněž organizace, které je pořádají.

„To se mi na celém projektu velmi líbí, že to nepořádá pouze město nebo jedna organizace, ale že se povedlo zapojit více subjektů,“ řekl Michal Zábrš, který má za Muzeum Vysočiny Třebíč na starosti Dějepravné soutěžení.

Projekt odstartoval již na začátku dubna návštěvou převora benediktinského arciopatství v Praze-Břevnově Prokopa Siotrzonka.

Vyvrcholí velkolepou srpnovou třídenní Slavností tří kápí, jejíž součástí budou i historické průvody, středověké městečko a komponovaný program.

BENEDIKTINSKÝ ROK – Program 2011

1. 4. - 26. 11. 2011 – S MNICHEM BENEDIKTEM ZA MINULOSTÍ TŘEBÍČE – Historická etapová soutěž pro děti.
1. 4. – 26. 11. 2011 – TŘEBÍČSKÝ KALENDÁŘ – Výtvarná i výtvarně literární hra pro jednotlivce i kolektivy, pro děti i dospělé.
9. 5. – 30. 5. 2011 – BOROVINA… ŽIVÁ DODNES – Soubor výstav. Areál bývalé továrny v Borovině v budově číslo 7.
27. 5. 2011 – NOC KOSTELŮ – Bazilika sv. Prokopa Třebíč.
28. 5. 2011 – CONCENTUS MORAVIAE – XVI.Mezinárodní hudební festival 13 měst, slavnostní zahajovací koncert.
29. 5. 2011 – DĚTSKÝ DEN – Zábavné odpoledne pro děti i rodiče – vystoupení šermířů, jízda na koních, soutěže…
30. 5., 2. a 3. 6. 2011 – POHÁDKOVÝ LES – Dopoledne v přírodě pro děti MŠ (zábavné úkoly motivované třebíčskými pověstmi).
6. 6. 2011 – DĚJEPRAVNÉ SOUTĚŽENÍ – 8. ročník soutěže v historických znalostech a schopnostech pro týmy žáků 8. a 9. tříd ZŠ.
6. 6. 2011 – JIŘÍ GRYGAR – Vzpomínka na Zdeňka Kvize – ocenění před 10 lety.
14.7. - 28. 8. 2011 – PODOBY TŘEBÍČE – Výstava obrazů a grafik s motivem města Třebíče.
19. – 21. 8. 2011 – SLAVNOSTI TŘÍ KÁPÍ – Historické slavnosti, třídenní velkolepá oslava založení benediktinského kláštera v Třebíči, historické průvody, středověké městečko, komponovaný program.
3. 9. 2011 – NUDA JE OUT! – Odpoledne plné soutěží pro širokou veřejnost – šerm, střelba z luku, koně…
15. - 16. 9. 2011 – ABY VĚDĚL, ČEMU JDE VSTŘÍC… – Vědecká konference.
17. 9. 2011 – KERAMICKÁ TŘEBÍČ – Kroužek keramiky DDM Hrádek modeluje Třebíč s hlavními památkami.
15. –30. 9. 2011 – VÝSTAVA ARCHIVNÍCH DOKUMENTŮ – Foyer divadla Pasáž Třebíč
26. 11. 2011 – DEN PRO DĚTSKOU KNIHU A FANTAZII – Vyhlášení výsledků a ocenění soutěží S mnichem Benediktem za minulostí Třebíče a Třebíčský historický kalendář.

BENEDIKTINSKÝ WEB
Informace o jednotlivých akcích projektu najdete rovněž na jeho webu www.benediktinsky–rok.cz. Krom základních informací a kompletního seznamu všech akcí najdete na úvodní stránce i krátké aktuální informace o projektu. Konkrétní akce lze rovněž filtrovat podle data za pomoci kalendáře či díky menu seřazeného podle měsíců, v kterých se daná akce uskuteční.
Na webových stránkách jednotlivých akcích už poté naleznete všechny potřebné informace počínaje místem a časem konání, přes popis akce samotné až po fotografie či plakát.