V pořadí druhá přednáška o botanických zahradách proběhne v úterý 2. dubna. Další přednáška v měsíci dubnu potěší zejména příznivce neživé přírody a zájemce o cestování. Královničky, obřad spojený se zemědělským rokem, tak zní téma další prezentace. A poslední přednáška jarního cyklu zavede posluchače do Indie.

Přednášky se konají v multifunkčním sále nebo Kamenném sále třebíčského zámku, vstup je volný. Začátky vždy v 17.30 hodin.

Jarní cyklus přednášek Muzea Vysočiny Třebíč

19. 3. Stavitelský rod Herzánů (a jeho vliv na architekturu Třebíče)

Ing. arch. Lubor Herzán, Třebíč

2. 4. Botanické zahrady – historie a současnost

Mgr. Magdaléna Chytrá, MU Brno

16. 4. Cestování po nejrozsáhlejším pádovém poli tektitu od Číny po Austrálii

Ing. Milan Trnka, Lithos Brno

30. 4. Královničky – svatodušní obřad výročního cyklu

Silva Smutná, Muzeum Vysočiny Třebíč

14. 5. Jak se žije v Indii

Kamila Berndorffová, Blatná