„Na akci jsme pozvali zástupce města, v čele s panem starostou Pavlem Pacalem, kteří zasadí na naší zahradě strom, jako symbol nového domova pro naše klienty. Pozvánku také obdrželi naši podporovatelé a rodiny a opatrovníci našich klientů. V neposlední řadě otevřeme naši zahradu i široké veřejnosti z okolí, aby měla možnost seznámit se s naší činností a pomohla našim klientům se začleněním do místní komunity,“ popsal vedoucí chráněného bydlení Jakub Dvořák.

V rámci programu bude možnost zakoupit si bylinky a něco se o nich dozvědět, nabízet se bude také zahradní keramika vyrobená klienty denního stacionáře a o hudební vystoupení se postará Anna Kolaříková se svojí harfou.

Pozvánka na zahradní slavnost.