V 17.00 a v 18.00 jsou večerní kostýmované prohlídky domu Seligmanna Bauera. Návštěvníky doprovodí Rafael, dobrý duch židovské čtvrti. Vstupné je 80 korun a je nutná rezervace předem v turistickém infocentru v Zadní synagoze.
Židé po dobu osmidenního svátku zapalují každý den jednu svíci na osmiramenném chanukovém svícnu, který často dávají za okno. A dávají si drobné dárky.