Přístupná bude od 26. srpna do 1. září od 9.00 do 12.30 hodin a od 14.00 do 17.00. Od 2. září do 13. Září bude otevřeno pouze odpoledne od 14.00 do 17.00. Vstupné je 20 korun.

Stará tkalcovna je unikátní objekt bývalé továrny - tkalcovny architekta Lederera s fantastickou stropní konstrukcí. Prázdná prostora obrovské a nádherné tovární haly je naplněna výtvarnými objekty a výstavami a dětským koutkem.