Aktivita skupiny Stir up i jejích jednotlivých členů vyvolává postupně zesilující ohlas u současných příznivců surrealismu u nás, především pak v cizině. Největší měrou ve Střední a Jižní Americe, v Kostarice, Chile a Brazílii. Autoři z Mohelského mlýna bývají účastníky tamních mezinárodních surrealistických přehlídek.

Letošní březnové číslo brazilského internetového časopisu Agulha Revista de Cultura (Časopis Jehly kultury), vycházejícího portugalsky, španělsky a anglicky, přineslo prostřednictvím editora Floriana Martense v anglické verzi článek třebíčského historika umění Jana Dočekala s titulkem Skupina Stir up jde k 25. výročí existence. Sumarizuje činnost skupiny od založení v roce 1995. Všímá si jejích kontaktů se zahraničními surrealisty, kteří se představili v minulých letech v Mohelském mlýně.

Za důležitou součást vstupů skupiny Stir up mezi výtvarnou veřejnost je označeno vydávání časopisu Styxus, o něž pečují grafik Josef Bubeník a polygraf Lubomír Kerndl, který je současně kurátorem Galerie Čertův ocas.