Zaplněnému evangelickému kostelu na Bráfově ulici se představili žáci a studenti ZUŠ Třebíč a brněnské konzervatoře, kteří předvedli své umění ve hře na harfu, housle a flétny. Díky štědrosti firemních dárců se podařilo získat 37 100 korun na zvelebení zahrady kolem chráněného bydlení v Třebíči. A výtěžek z dobrovolného vstupného ve výši 18 800 korun poputuje k rodině Mosteckých, která se ocitla v tíživé životní situaci.

„Na tomto místě se patří poděkovat všem dárcům, kteří finančně přispěli, účinkujícím ze ZUŠ Třebíč a brněnské konzervatoře, organizátorce benefičního koncertu Anně Kolaříkové a paní farářce Janě Potočkové za vypůjčení prostor, ve kterých se koncert uskutečnil,“ vzkázal Jakub Dvořák z Denního centra Barevný svět.