Akci odstartuje slavnostní příjezd samotného krále Jana Lucemburského. Během odpoledního programu se návštěvníkům představí šermířská skupina Albion a Lucemburk, chybět nebude ani představení kejklíře Vlasty a o hudební vstupy se postará skupina Orákulum. Dále je v programu i ukázka drezury koní s názvem Dáma v sedle a program doplní i prodej medu. Na závěr večera je připravena ohňová show.

Podívanou pro diváky doplní také středověké workshopy, které se letos zaměří na střelbu z luku a jízdu na koni. Workshop střelby z luku je připraven od 15 hodin do 18.30 hodin, workshopu jízdy na koni se mohou zájemci zúčastnit od 14 do 16 hodin a od 17 do 20 hodin.

Program akce Vivat král 2019:

13:00 – 13:30 Příjezd krále Jana Lucemburského

13:40 – 14:10 Rytířský turnaj (Albion)

14:20 – 14:50 Rytíř a čert (Lucemburk)

15:00 – 15:30 Hudební vystoupení (Orákulum)

15:40 – 16:10 Kejklířské vystoupení (Kejklíř Vlasta)

16:20 – 16:50 Ukázka koňské drezury (Dáma v sedle)

17:00 – 17:30 Hudební vystoupení (Orákulum)

17:40 – 18:10 Rytířský turnaj (Albion)

18:20 – 18:50 Kejklířské vystoupení (Kejklíř Vlasta)

19:00 – 19:30 Vesnický tanec (Lucemburk)

19:40 – 20:10 Hudební vystoupení (Orákulum)

20:20 – 20:50 Ohňová show (Lucemburk)

20:50 – 21:20 Večerní koňská drezura (Dáma v sedle)

21:40 – 22:00 Ohňová show (Albion)

Workshopy:

15:00 – 18:30 Střelba z luku

14:00 – 16:00 Jízdy na koních

17:00 – 20:00 Jízdy na koních