Jeden milion má padnout na provoz zimního stadionu, dva miliony by pohltila sportovně výchovná činnost dětí a mládeže. Rada města doporučila schválení tohoto návrhu zastupitelstvu, na něm je teď konečné rozhodnutí. V moci zastupitelů je rovněž dotace 11 milionů Horácké Slávii pro stejné účely v roce 2008. O zařazení této sumy do rozpočtu na příští rok se bude taktéž jednat na sklonku roku. Členové zastupitelstva se opět sejdou ve čtvrtek 13. prosince.