U zrodu hasičské organizace v Kojeticích stáli: starosta Josef Foit - řídící, podnáčelník Antonín Baloun – mistr kolář, podnáčelník Josef Vaštík – listonoš, dále Václav Chňoupek, František Chromý, František Vejmelka, František Škáral, Josef Hanzal, Jan Muška, František Tušer, Josef Vybíral, Alois Holas, Karel Cejpek, Emil Novotný, Jan Venhoda, Karel Fučík, Antonín Lampíř, František Knejzlík, Antonín David,František Durda,Jan Svoboda, Karel Čermák a Antonín Durda.


Do sboru se přihlásilo hned 39 členů. Ustavující valná hromada se konala 2. října 1904. Stříkačku dodala firma Vystrčil z Telče za 900 zlatých, výzbroj pro 23 členů a 200 metrů hadic zaplatily výtěžky ze sbírek a hasičských podniků.


Hned 15. října prodělal sbor první křest ohněm, hořelo ve stodole č. p. 60. A 23. července 1905 proběhlo slavnostní svěcení nové stříkačky.


Vlastní knihovna


V prvních letech činnosti sbor vyřešil problémy s uznáním organizace na zemských úřadech, doplnil materiálové vybavení, založil vlastní knihovnu, která se později sloučila s knihovnou obecní a zřídil si i pohřební knihu. Téměř každý rok pořádal masopusty a hasičské plesy. Zvláštní místo v činnosti sboru zaujímají četná divadelní představení. Roku 1910 nabyl sbor vlastnických práv na jeviště, které nechal na vlastní náklady zbudovat pan Čermák.
První světová válka se citelně podepsala na členstvu. V bojích padli František Knejzlík a Antonín Škáral. V zajetí zemřel Jan Svoboda st., Antonín Lampíř, Karel Farka, Jan Svoboda ml.


Do třicátých let sbor zasahoval u pěti požárů v místě a u 16 požárů přespolních. Na popud obce byla zakoupena dvoukolová motorová stříkačka od firmy CHotěbor Brno za 28 000 korun včetně příslušenství. Členkou sboru se staly i dvě ženy - Emilie Durdová a Františka Koukalová. V roce 1943 bylo na práce do Říše povoláno devět členů sboru.


Jen zbytečné papírování


Po válce se sboru podařilo vyčlenit 100 000 korun na zakoupení dopravního automobilu a počet členů se zvedl na 42.


Od 50. let dochází k útlumu činnosti sboru a práce se zužuje na vyplňování formulářů. Ze 448 obyvatel obce žijících ve 108 domech v roce 1950 bylo 35 občanů členy sboru. Kromě valných hromad se konají jen drobné akce, občas se pořádají masopusty nebo zábavy. Proběhla soutěž O dokonalého hasiče. V roce 1951 proběhly hasičské lyžařské přebory v Orlických horách a bylo schváleno místo na novou zbrojnici. Slavnost 50. let trvání místního sboru se pro nezájem hasičů nekonala. Roku 1956 bylo zakoupeno motorové vozidlo Renault od papírenského závodu Přibyslavice.


Hasiči soutěží


V 70. letech došlo k přestěhování požární zbrojnice ze staré budovy do bývalých garáží JZD. Znovu začíná sportovní činnost. Soutěží mladší a starší muži, později krátce i žáci a dorost. Nejtypičtější akcí tohoto období je však bezesporu masopust s maškarní merendou po vsi, které se často účastnilo více než sto masek. Roku 1977 byl zakoupen požární žebřík, proudnice na pěnu a na sníh. Od potápěčů třebíčského SVAZARMu byl zakoupen autobus ROBUR. Na počátku 80. let byla vystavěna siréna a s ní i nový sušák na hadice. Vzniklo nové žákovské družstvo z řad chlapců, které se pravidelně umisťovalo na předních místech v okrskové soutěži.


Osmdesátiny slavil SDH 13. června 1984. Oslavy byly spojeny s okrskovou soutěží. V kategorii mužů do 35 let zvítězili požárníci z Výčap, druzí skončili Kojetičtí. V kategorii mužů nad 35 let zvítězilo družstvo z Kojetic nad hasiči z Výčap a Štěpánovic.


Střecha ke stým narozeninám


Od roku 1989 až do současnosti slouží potřebám sboru AVIA, zakoupená z JZD Výčapy nová stříkačka z roku 1978 a soutěžní stříkačka z roku 1979. Stará ruční stříkačka se rozpadla v 50. letech.


V 90. letech byla budova nové hasičské zbrojnice převedena do majetku obce a zformovalo se nové sportovní družstvo chlapců, které dosáhlo mnoha úspěchů. Roku 1999 sbor vypomáhal SK Kojetice při budování travnatého hřiště a 2001 vzniklo nové cvičiště ve stejném areálu. Nejvíce práce zde odvedli členové sportovního družstva.


Sbor zasahoval při požáru u Pánků v roce 1999 a u dvou požárů na podzim 2003.


Ke stému výročí došlo k opravě střechy hasičské zbrojnice a bylo vybíleno. Sbor se podílel na natření sloupů elektrického vedení ke koupališti a střechy místní kapličky. Také bylo založeno družstvo mladých hasičů. Od roku 2006 se pravidelně zúčastňuje soutěží zařazených do okresní ligy mladých hasičů.

HASIČSKÝ POČIN
Nejpovedenější akcí kojetických hasičů, která je pro svoji oblibu u všech obyvatel obce nesmazatelně zapsaná, je masopust. Doba od Tří králů do Popeleční středy končí radovánkami. Vždyť i čeští králové v tuto dobu strojili nákladné masopustní kvasy, na kterých hodovali se všemi pozvanými. Masopustní úterek byl tolik očekávaný den maškar, jichž bylo všude plno. V průvodu maškar bývaly figury nejrůznějšího druhu. Čím byla maska pitvornější, tím budila větší pozornost. Zúčastňovaly se ho různé masky a ať už šlo o četníky, žebráky, seriálové hrdiny nebo jiné maškary. U každého stavení hudba zahrála dva až tři kousky. Maškary byly většinou odměňovány různými dobrotami, zvláště v tekuté podobě. Dalo by se říci, že od sedmdesátých let jde o „zlatou éru masopustů“, kterou Kojetickým závidí široké okolí pro velký počet masek a jejich nápaditost, byť se v poslední době počet masek, chodící po obci, snížil. Tento den končívá masopustní veselicí na níž masky tančí dlouho do noci.

JIŘÍ JAKUBEC