Rokytnické galeje letos proběhnou 10. srpna od 10 hodin. Soutěž se uskuteční na hasičské dráze na koupališti v Rokytnici. Startovné je 200 korun a zahrnuje i občerstvení. Přihlášky je nutné zaslat do 4. srpna na email hasickyrokytna@gmail.com.

Prezence soutěžících začíná od 9 hodin a potrvá do 9 hodin 30 minut. Samotná soutěž pak bude zahájena v 10 hodin. Závodit se bude v kategoriích muži 18 – 29 let, muži 30 – 39 let, muži nad 40 let a ženy. Počet účastníků soutěže je omezen na 60 startujících. Děti si mohou vyzkoušet dětskou trať a vydovádět se na skákacím hradu.

Požár kromě pole s obilím zasáhl i lesní porost.
Za Třebíčí hořelo několik hektarů pole, hasit pomáhalo i letadlo

Soutěžící při tomto sportu překonávají trať v kompletním zásahové výstroji hasiče, není zapojen pouze dýchací přístroj, který je nesen jako závaží na zádech. Závodník na dráze nejprve roztáhne šest nezavodněných hadic, poté 60 krát udeří kladivem v boxu, načež vystoupí na lešení a pomocí ručkování vytáhne závaží.

Poté musí překovat bariéru a několikrát přetočí pneumatiku, poté musí přenést dva 25 kilové barely, proleze tunelem a musí smotat hadici B do kotouče a uloží ji do boxu. Poslední disciplínou je přemístění figuríny.