Sbor dobrovolných hasičů zde byl slavnostně založen 19. února 1928 a přihlásilo se celkem 48 občanů. Z toho bylo vybráno 20 činných hasičů, po deseti z agrární a lidové politické strany. Ostatní byli přispívající.

Po několika týdnech lidovci sbor opustili bez udání důvodů. Ale na 23. března byla svolána valná hromada a členská základna byla doplněna. Již 6. května téhož roku byla u firmy Vystrčil a syn v Telči zakoupena ruční hasičská stříkačka za 20 tisíc korun a místní krejčí ušil uniformy. Na krytí nákladů si sbor půjčil ze záložny a hlavně od svých členů. Hned první rok byla dvě pořadová cvičení, tři cvičení se stříkačkou a jeden zájezd.

Sbor také zasahoval u požáru ve Svatoslavi se 16 muži a v Kamenici se 13 muži. V roce 1932 byla krize nejen hospodářská, ale též ve vedení koutského hasičstva. Odstoupil nejprve jednatel, pak náčelník a také starosta sboru.

Nový výbor dokázal členstvo vyburcovat do práce tak, že již 29. října 1932 byla slavnostně otevřena nová hasičská zbrojnice na návsi, která slouží dodnes.

Roku 1939, kdy sbor potřeboval opravit starou stříkačku, ale obec pro nedostatek financí odmítla pomoc, byla nakonec zakoupena nová motorová od brněnské firmy Chotěbova. Hasiči sdružili 25 tisíc korun a obec přispěla pouze tisíci korunami.

Některá technika slouží dodnes

Téměř každý rok se konalo divadelní představení, byl uspořádán taneční výlet, tradiční hasičský ples a masopustní maškarní průvod obcí. Během 2. světové války byla činnost hasičů omezena pouze na výcvik, kulturní a společenské akce byly zakázány. Majetek sboru byl předán obcím a dotace na činnost byly minimální.

Po válce byl založen hasičský dorost, do kterého bylo přijato 20 nových členů. V roce 1955 byl sbor vybaven hasičským automobilem značky Audi. A jak stojí v zápisu, hned v den předání byla provedena zkušební jízda po okolních obcích. Dalším důležitým dnem v životě sboru je 5. červenec 1972, kdy byl navečer vyhlášen cvičný poplach a byla předvedena nově přidělená, plně vybavená stříkačka PPS-12, která slouží sboru dodnes. Ve stejném roce byla vybudována spodní požární nádrž, ke které v roce 1979 přibyla i horní. Požární Avie-30SP s plnou výbavou byla zakoupena v roce 1992. Byla to velká pomoc pro sbor, zlepšily se dojezdové časy k zásahům a družstva mladých požárníků i mužů se díky tomu mohla bez problémů dopravovat na soutěže.

Činnost sboru je zaměřena na přípravu zásahového družstva, údržbu techniky, zdokonalování dvou soutěžních družstev na požární sport a kulturní akce. Pro tyto účely byl v roce 2005 vybudován hasičský sportovně-kulturní areál u místního koupaliště Výpustku. Pořádají se zde soutěže v hasičském sportu o pohár starosty Koutů, Václavský pohár a tradiční dětský den plný zábavy. Hasiči také každoročně provádějí čištění koupaliště a celoroční sečení trávy kolem celého areálu. Dále Koutští pravidelně pořádají dětský karneval, pálení čarodějnic, tradiční hasičský ples, maškarní průvod obcí a zájezdy do divadel i vinných sklípků. Také vypomáhají v místním zemědělském družstvu při sběru kamene a v podzimních měsících zajišťují moštování ovoce nejen pro své členy, ale i pro širokou veřejnost.

Na sportovním poli se jejich družstvo pravidelně zúčastňuje okresních soutěží v požárním útoku a dobře reprezentuje svoji obec. Dnes mají Kouty téměř 400 obyvatel a hasičská základna má 69 členů. Starostou je Zdeněk Neuman a velitelem Miroslav Caha.

HASIČSKÝ POČIN

Protokol číslo 1.A, sepsaný o ustavující valné hromadě sboru dobrovolných hasičů v Koutech, konané dne 19. února 1928 za přítomnosti zástupce župy pana Josefa Kratochvíla:
Za činné členy se přihlásilo 48 občanů. Za souhlasu všech přítomných bylo usneseno, aby z nich za činné členy při výborové schůzi bylo vybráno 20 občanů, a sice po 10 z každé politické strany.
Za starostu byl zvolen aklamací většinou hlasů Václav Tvarůžek, náčelníkem František Navrátil a podnáčelníkem Stanislav Růžička. Členy výboru zvoleni Jirovský Alois, Navrátil Václav, Čech Josef, Caha František, Sýkora Josef, Zimola Jan, náhradníky Jaša Eduard, Popelář Josef, Simonides Jan, Neurwirth Metoděj. Za přehlížitele účtu zvoleni Jonáš František a Koch Karel, do rozhodujícího soudu Jonáš Josef, Jirovský František a Caha Josef. Příspěvky činných členů stanoveny jednomyslně na 5 Kč ročně, přispívajících členů od 10 Kč ročně výše.

JIŘÍ JAKUBEC