Ustavující schůze sboru dobrovolných hasičů proběhla v prosinci 1894. Dostavilo se na ni 35 občanů, z nichž se celá třicítka přihlásila za členy sboru. Náčelníkem byl zvolen podučitel Karel Malý, starostou sboru Josef Janoušek, zbrojířem kovářský mistr Jan Chadim. V tomtéž roce obec zakoupila za 1 200 zlatých od firmy R. A. Smekal čtyřkolovou stříkačku a výzbroj pro všechny členy.


První požár na sebe nenechal dlouho čekat. Vypukl 7. června 1895, hořela dřevěná stodola místního občana.


V letošním roce sbor oslaví již 115. výročí svého založení. Podle jednatele sboru Petra Bureše nechtějí v Březníku pořádat žádnou velkou oslavu, každá akce, kterou uskuteční, však bude výročí sboru připomínat. Jedinou výjimkou bylo vysvěcení sošky sv. Floriana o pouti 7. června. Soška byla poté umístěna do kapličky na severní straně zbrojnice.


V současnosti má sbor 99 členů, z toho 60 mužů, 24 žen a 15 mladých hasičů. Sboru předsedá desetičlenný výbor v čele se starostou Jaroslavem Řezaninou a velitelem Janem Pejpkem mladším.


Poslední velký požár se udál již téměř před dvaceti lety. Zásahy se tak týkají především různé pomoci obci, například čerpání studní či odklízení následků dešťů.


Specialitou sboru je účast na méně tradičních soutěžích, které sbor rovněž pořádá. Jednou z nich je soutěž, simulující jízdu k požáru a překonávání různých překážek během ní, s útokem prováděným po příjezdu. Jednatel sboru Petr Bureš o ní říká: „Soutěž jsme poprvé pořádali v roce 1999, kdy jsme našli inspiraci na obdobné soutěži v Neslovicích. Od té doby se uskutečnilo již 11 ročníků.“

VLADIMÍRA EL BEHANI