Ve veřejných volbách funkci starosty SDH opět obhájil Jan Šenkypl. V Kojaticích je organizováno 36 členů, z toho 35 mužů a jedna žena.


Loni uplynulo 85 roků od založení sboru v obci. Oslavy proběhly současně se srazem rodáků a k oběma událostem byly vydány publikace.


V průběhu výroční chůze obdrželo také 22 členů stužky k medailím za věrnost.


VLASTIMIL SMETANA