Ten museli nakonec mladí zaplatit, protože s časem 54 vteřin kožichovičtí šedesátníci sázku vyhráli. Na to, že trénink se prakticky nekonal, to byl výkon vcelku slušný.


SDH Kožichovice byl založen 16. prosince 1920. Na obecních stránkách se o historii založení sboru dovídáme, že se tak stalo podle usnesení hasičského sboru města Třebíče i podle usnesení obecního zastupitelstva v Kožichovicích.


Nový sbor měl být pouze pobočkou třebíčského hasičského sboru. Přihlásilo se k němu dobrovolně 13 činných členů. Obec vyplatila kmenovému sboru v Třebíči 20 000 korun za 500 metrů hadic a ten zapůjčil nově vzniklé pobočce dvouproudní ruční stříkačku s příslušenstvím a navijákem a výzbroj pro mužstvo.


Sbor byl závislý na Třebíči až do konce roku 1922. V lednu 1923 byla do místního hostince svolána valná hromada, kde byl zvolen první starosta sboru Karel Venhoda. K 30. lednu pak byla schválena samostatnost sboru zemskou politickou správou v Brně, okresní politickou správou v Třebíči a župní hasičskou jednotou. Hned od počátků byl kromě účasti na zásazích v okolí sbor velmi činný i kulturně. Hasiči hráli divadelní představení, pořádali pravidelné výlety, plesy, věnečky, maškarní průvody, dožínky a veřejné přednášky na hasičské téma. Kromě toho navštěvovali samaritánské a protipovodňové kurzy či hasičské sjezdy.


Poslední střik


Družstvo, které se mělo účastnit soutěží, bylo vytvořeno v roce 1946, stejně tak družstvo dorostu. O šest let později bylo založeno i družstvo žen. V 50. a 60. letech se sbor hojně zúčastňoval soutěží. Znovu pak po krátké odmlce, koncem 80. let minulého století, vznikla družstva žáků, dorostenek, v roce 2003 družstvo žen.


Dnes má sbor 83 členů, což je v obci s celkovým počtem přibližně 360 obyvatel jistě úctyhodný počet. Z celkového počtu je 23 žen, 9 děti do 15 let.
Kožichovičtí dobrovolní hasiči se ročně zúčastňují zhruba pěti soutěží s průměrným umístěním. Kožichovickým hasičům velí Josef Burian, novopečeným starostou, který ve funkci nahradil Zdeňka Hudíka, je Martin Majer.


Kromě již zmíněné Avie A 30 mají Kožichovičtí ve své výbavě plovoucí čerpadlo, které jim loni zakoupila obec, jednu zásahovou a dvě sportovní stříkačky PPS 12. Požární zbrojnice byla rekonstruována v roce 1984 a v okenním výklenku může náhodný kolemjdoucí obdivovat část z početných pohárů nasbíraných v minulosti na čelních místech hasičských soutěží.

Hasičský počin

Soutěž Poslední střik, pořádaná v Kožichovicích tradičně na závěr sezony, uzavřela 11. října za účasti zhruba třiceti dalších týmů letos již po jedenácté maraton několika desítek hasičských soutěží pořádaných každoročně v třebíčském regionu. Z toho v samotných Kožichovicích se koná vždy v měsíci červnu ještě soutěž O pohár starostky obce. Kožichovičtí dobrovolní hasiči se chystají v příštím roce oslavit 90. výročí svého založení. Ve své obci pořádají každoroční lednový hasičský ples, tradiční masopust na předem dané téma, které však do poslední chvíle drží v tajnosti. Je tak lákavou podívanou, která již v mnoha obcích zcela vymizela. Kožichovickým hasičům náleží dále pořádání tradiční cyrilometodějské pouti, letního nohejbalového turnaje, jednou ročně na jaře či na podzim sběru starého železa v obci, vykonávání potřebných technických zásahů v obci, jako například čištění kanalizace či zalévání stromků v obecním lese.

VLADIMÍRA EL BEHANI