Protože sbor neměl žádné materiální prostředky, v začátcích se jeho činnost zakládala zejména na preventivní přípravě. Až roku 1951 byl zakoupena stříkačka PS-8 se základním vybavením. Na výstavbu víceúčelové budovy, jejíž součástí je i hasičská zbrojnice, každý člen sboru přispěl odpracováním stovky brigádnických hodin. Po výstavbě požární zbrojnice byla zakoupena stříkačka PS 12.

Mimo likvidaci drobných požárů a technické zásahy na pomoc občanům, měl sbor větší ostrý zásah v roce 1986 při požáru na poli v katastru obce.

Požární sport má velkou tradici

Sbor každoročně pořádá pouťovou taneční zábavu na parketě. Organizuje i další společenské akce pro místní občany, jako jsou společenské večery, dětské dny, výlov rybníka a mnoho dalších.

Požární sport má v Hornicích silnou a dlouholetou tradici. Po roce 1951 se začal sbor pravidelně zúčastňovat soutěží a umísťoval se na předních místech. V roce 1954 bylo založeno družstvo, které mělo sedm členů a účastnilo se závodů se stříkačkou PS-8. Po několikaleté přestávce, když družstvo složené v minulém tisíciletí přestalo soutěžit, nastoupila éra jejich následovníků, kteří opět naplno rozdmýchali tradici požárního sportu v obci. Od roku 2008 v Hornicích působí družstvo složené z mladých a nadějných sportovců. Se stříkačkou PS 12 družstvo již mohlo ostatním konkurovat, a při soutěžích se umísťovalo do 3. místa. Následně se podařilo zakoupit ještě jednu stříkačku, takže sbor má nyní jeden kus PS-8 a dva kusy PS-12. V roce 2009 byla jedna ze stříkaček PS-12 upravena na obsah 1500 ccm, aby závodní družstvo mohlo dosahovat lepších výsledků a o rok později byla tatáž mašina upravena až na obsah 1800 ccm.

V roce 2009 se po vzoru mužů přidalo i družstvo žen, v současnosti má tedy SDH dvě soutěžní družstva. Za minulou sezonu nasbírali 13 pohárů, přičemž mezi ty nejcennější se řadí vítězství na prestižní okrskové soutěži v Nových Syrovicích, kde jak muži, tak i ženy dosáhli celkového prvenství.

Trénuje se v zimě i v létě

Sportovní areál se nachází vedle bývalé tvrze, na místě zvaném „Na hradě“, které letošním rokem projde celkovou rekonstrukcí, aby vyhovovalo náročným podmínkám požárního sportu.

V předloňském roce Horničtí také pořádali soutěž se stříkačkami PS-8, která se v okolí dočkala velké obliby. Již v této brzké jarní době družstvo trénuje někdy i dvakrát týdně s vodou, přes zimu se připravovalo trénováním „na sucho“ zvedáním fyzické kondice, dynamiky a tělesné zdatnosti. Na začátku sezony muži dosahují při závodech na tři hadice B časů kolem 20 s.

V současné době má sbor v Hornicích téměř 30 členů, velitelem je Josef Křivan a starostou Jiří Veselý.

Soutěž se stříkačkami PS8
V roce 2009 se hornickým hasičům podařila delikatesa. Uspořádali soutěž v požárním sportu pro družstva s již málo využívanými stříkačkami PS8. Byl vybrán zářijový víkend a soupeření hasičů proběhlo na cvičné louce mezi Hornicemi a Dešovem. K dispozici byla i elektronická časomíra a soutěž komentoval velitel budějovického sboru. Na dopolední nástup se dostavilo devět soutěžních družstev z okolí a přihlížela i dobrá divácká kulisa. Po těžkých bojích zvítězilo družstvo z Oponešic, pořádající hasiči z Hornic skončili čtvrtí. Pro všechny bylo k dispozici kvalitní občerstvení a tak se akce protáhla ještě na dlouho po vyhlášení výsledků. Po velice příznivé odezvě to vypadá, že v letošním roce se podaří zorganizovat druhý ročník.

JIŘÍ JAKUBEC