V té době zde žilo téměř 300 obyvatel. Návrh vyšel od rolníka Františka Novotného. Sbor měl 21 členů, kteří se usnesli platit do podporovací pokladny 20 haléřů ročně. František Novotný se stal starostou a Josef Motáček velitelem. Podvelitelé byli Jan Toman s Františkem Kratochvílem a strojník zbrojíř byl František Navrkal. Pokladnu vedl řídící Jan Weigner.

Po založení sboru se hasiči museli postarat o výzbroj a výstroj. Prostředků bylo málo, proto obeslali žádostmi o finanční podporu podnikatele, firmy a různé instituce. Stříkačku pořídili již v následujícím roce u firmy Josef Vystrčil. Byla to ruční stříkačka s výkyvnými rameny, které tahalo na každé straně šest mužů. Dopravu obstarával pár koní. Hasiči nacvičovali o nedělích ráno po kostele u rybníka na návsi a schůzovat chodili do hospody ke Svobodům, než byla postavena hasičská zbrojnice. Ta měla ve štítu obraz svatého Floriána. Heslo sboru bylo „Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci“. Vycházkové stejnokroje si hasiči pořídili z výtěžku pořádání tanečních zábav.

Velký ostrý zásah měl sbor v roce 1921 při požáru stodoly u Svobodů, při němž asistovala celá obec. V roce 1941 byla pořízena nová motorová stříkačka opět s koňským potahem. V té době byly zábavy v protektorátu zakázány, a tak hasiči nacvičovali a sehráli množství divadelních představení. Toto úspěšné kulturní období mělo zázemí v hostinci u Tomanů a pokračovalo až do roku 1952.

Později v roce 1968 byla hasičská zbrojnice zbourána a technika byla přestěhována do budovy dílen zemědělského družstva. Nové zbrojnice se Číhalínští dočkali až v letošním roce na místě skladu obchodu se smíšeným zbožím. Sbor vlastní zásahové vozidlo AVIA A30 a motorovou stříkačku PS12 s příslušenstvím.

A vypije se mnoho piv…

V oblasti kultury byly mimo tanečních zábav pořádány plesy, společné zájezdy po vlastech českých a další akce ve spolupráci s obecním úřadem. Hasiči rovněž organizovali přátelská utkání ve fotbale, hokeji a také postavili parket na školní zahradě, kde se dnes pořádají pouťové zábavy. Nemálo brigádnických hodin hasiči odpracovali při stavbě kulturního domu a hasičské nádrže uprostřed obce.

Členové SDH jsou také členy ostatních spolků, které se starají o kulturní dění - jako je třeba Sportovní klub Číhalín, který pořádá Číhalínské pivnosti, zábavu, při které se vystřídá na pódiu několik kapel a vypije se mnoho piv různých druhů, s tradiční účastní přes 800 hostů. Ve spolupráci s rybářským spolkem pořádají rybářský ples, který se již několik let těší vysoké oblibě pro rybí speciality, které se na plese podávají.

Dále hasiči v minulých letech pomáhali na brigádách v zemědělském družstvu, provedli odbahnění rybníka a vyčištění potoka v horní části obce.

V posledních letech se družstvo mužů soutěží neúčastní, a tak zodpovědnost za reprezentaci sboru leží na bedrech dorostu. V roce 2009 místní vyhráli okresní ligu v požárním sportu mladých hasičů a také krajskou soutěž ve složení: Karolína Křepelová, Zdenek Štveráček, Jiří Fila ml., Zdena Kozdasov, Josef Částka ml., Libor Vilím, Veronika Škorpíková. A lze to považovat za historicky největší úspěch sboru. V loňském roce přes problémy se složením družstva se nakonec umístili na čtvrtém místě v okresní lize. Za činnost družstva patří dík vedoucímu družstva mládeže Jiřímu Filovi. V souvislosti se sportovní činností družstva mladých hasičů je třeba zmínit nadstandardní spolupráci s přibyslavickým sborem, který nezištně umožňuje na své dráze trénink během celé sezóny. Bez této pomoci by družstvo nemohlo dosáhnout takových výsledků.

V současné době v Číhalíně žije necelých 200 obyvatel, z toho je 85 členy SDH. Starostou je Jiří Čech a velitelem Josef Matoušek. V roce 2009 byla ustavena zásahová jednotka a byla vybavena výstrojí z fondů kraje Vysočina.

VYBUDOVÁNÍ NOVÉ POŽÁRNÍ ZBROJNICE

Uplynulo jen několik dnů od okamžiku, na který se číhalinští hasiči těšili několik let. Proběhla kolaudace nové požární zbrojnice a hasičská technika mohla být konečně přestěhována z nevyhovujících prostor zemědělského družstva. Celá stavba trvala čtyři roky a členové sboru na její dokončení vydali nemalé úsilí. Mimo úzce specializované práce si ji hasiči prakticky postavili svépomocí. Po finanční stránce dílo zaštítil obecní úřad. Za obětavost a vstřícnost patří dík zejména starostovi Stanislavu Svobodovi. Součástí nové budovy je také obchod se smíšeným zbožím a vévodí obecní návsi nedaleko požární nádrže. Společenská klubovna projde ostrou zkouškou při podzimním slavnostním otevření, kterou si po tak dlouhém úsilí hasiči z Číhalína rozhodně dobře užijí.

JIŘÍ JAKUBEC