Zakládajících členů sboru bylo 24, k tomu 61 přispívajících. Prvním starostou sboru byl řídící učitel Alois Dohnal, náčelníkem František Burian. Sbor si pořídil ruční čtyřkolovou stříkačku na koňskou přípřež od firmy R. A. Smekal, na kterou přispěla obec a rovněž hraběcí rodina Haugwitzů. Ta si však za to vymínila právo patnáctileté honitby ve Studenci a ve Stojatíně. Další zápisy z prvních let sboru se nedochovaly. V roce 1939 byla zčásti na dluh zakoupena motorová stříkačka, konala se sbírka mezi občany, přesto bylo nutno vypůjčit značnou sumu v záložně.


Před dvěma lety vznikl nový hasičský areál s tvrdým povrchem, ve kterém se nachází kromě jiného vodní nádrž, k dispozici je velké parkoviště. Areál využívají i jiné organizace, například místní Sokol.


Sbor dobrovolných hasičů, jehož starostou je Antonín Komárek a velitelem Luboš Matoušek, se podílí na řadě akcí. Je to každoroční hasičský ples, spolu se Sokolem pořádá tradiční Bartolomějskou pouť spojenou s přehlídkou dechových hudeb. Kromě toho brigády a samozřejmě, a to je hlavním úkolem sboru, se účastní záchranných akcí. Na své konto si tak mohou Studenečtí za dobu svého trvání připsat výjezdy ke 31 požárům v obci a 38 v jejím katastru, k šesti technickým zásahům, 41 akcím v sousedních obcích. V roce 2002 přišli s nabídkou pomoci při likvidaci následků povodní v Čechách.


Sbor má v současné době 84 členů, z toho 18 žen. Nejstaršímu členovi, panu Rouskovi, je již úctyhodných 87 let a osmdesátku překročil i pan Miloslav Svitáček, který se ve sboru angažuje již plných 63 let, a stal se tak právem zasloužilým hasičem. Studenečtí se pravidelně zúčastňují okrskové soutěže sedmi okolních obcí a většinou se jim daří. Na té poslední, která se konala minulý měsíc v Okarci, obsadili hned několik prvních míst.

VLADIMÍRA EL BEHANI