Vyznamenání obdržel jako výraz ocenění za mnoholetou obětavou práci pro naplňování hasičského poslání a za zásluhy o rozvoj hasičských záchranných služeb. Josef Beránek se v letošním oslaví své šedesáté narozeniny a čyřicet pět roků ve sboru. Na činnosti okrsku s číslem 24 se podílí 11 sborů s celkovým počtem 627 členů, z toho šest dětí v přípravce, 89 mladých hasičů, 73 žen, a 459 mužů.

VLASTIMIL SMETANA