Vítězné poháry ve Výčapech již nemají takřka kde skladovat, a tak mají v hasičské zbrojnici jen ty novější. Jen za loňský rok jich vybojovali šedesát a celkem prý jejich počet dosáhl již úctyhodné tisícovky.


SDH Výčapy oslaví letos v létě 80. let od svého založení. Pochlubit se může v současnosti hned několika soutěžními družstvy, dvěma ženskými, jedním mužským a dvěma dětskými, ke kterým na jaře přibude další. Dospělá družstva mají vlastní webové stránky, kde své úspěchy pečlivě dokumentují.
SDH Výčapy bylo založen 5. července 1930 za účasti 39 členů. Sbírky na zakoupení hasičské výstroje, motorové stříkačky s výzbrojí a žebříků začaly o rok později. V pramenech se dovídáme, že „slavnostní předání motorové stříkačky Saturn od pana Vystrčila z Telče bylo provedeno 9. srpna 1931. Tento stroj byl dodán s výzbrojí pro 22 mužů, 300 m hadic se šroubením a vlastním příslušenstvím. Prvního požáru se sbor zúčastnil dne 30. 10. 1931 ve Výčapech při požáru mlýna Františka Rouse. V roce 1932 dojeli hasiči k požáru až do Štěměch (vzdálenost asi 17 km), kde skutečně ukázali svoji velkou obětavost a nezištnou sousedskou pomoc.“


Sbor pořádal i kulturně společenské akce, jako například taneční zábavy, společenské lesní výlety, hodně se hrála divadelní představení. Sbor měl své vlastní jeviště i kulisy. Akce měly přispět jednak ke splacení půjčených prostředků na hasičskou stříkačku, jednak na výstavbu hasičské zbrojnice se sborovnou. Ta byla slavnostně předána v květnu 1934 a na stejném místě stojí v renovované podobě dodnes.


Slavné Fialky


Od 80. let se sbor aktivně účastní hasičských soutěží. Nejprve se jezdí na soutěže do Rýmařova, od 90. let, přesněji od roku 1996 se výčapští začínají účastnit soutěží Extraligy ČR v požárním útoku. Zde se neustále zlepšují, až se postupně dopracují ke stupínkům nejvyšším. Družstvo žen si tehdy říká Fialky a jejich trenérem je po celou dobu Mojmír Malena. Po této slavné éře si dávají na chvíli pauzu výčapské ženy, přesněji dnešní družstvo Q, a s ním i družstvo mužské. Většina členek a členů se věnuje na několik let převážně rodičovským povinnostem. V roce 2008 o sobě dávají opět vědět, obnovují členskou základnu a k hasičskému sportu se v plné síle vracejí. Svědčí o tom i loňské druhé místo družstva A a třetí místo družstva Q v soutěži žen extraligy. Družstvo žáků je jedno z nejmladších na okrese, nejmladší člen má pouhých pět let, ale družstvo bez problémů obstojí před mnohem starší konkurencí. Velké úspěchy se od nich ve Výčapech čekají i v roce letošním.


SDH Výčapy má v současnosti 150 členů, z toho jednoho hasiče zasloužilého. Pan Zdeněk Voltr je nejstarším členem sboru, přičemž v něm prožil úctyhodných 64 let. Jiří Barák je dalším dlouholetým členem sboru a jeho jméno je dobře známo v rámci regionu z dob dlouholetého působení v čele třebíčských hasičů.


Třikrát Svoboda


Mladých hasičů do 18 let mají ve Výčapech 30 a 45 hasičů se aktivně zúčastňuje soutěží. Ročně přitom každé družstvo stihne až přes třicet závodů. K tomu jim slouží i patřičná technika. Dva soutěžní stroje PS 12 a vozidlo Avie. To však k přepravě na soutěže již nestačí, v loňském roce proto zakoupil sbor devítimístné auto Mercedes Sprinter.


Nejčastějším příjmením ve Výčapech je patrně Svoboda, proto není vedení výčapského sboru výjimkou. Marek Svoboda je starostou, Michal Svoboda velitelem a Vít Svoboda hospodářem. Poslední jmenovaný nás blíže seznamuje i s plány svého sboru do nejbližší budoucnosti: „Kromě toho, že letos začátkem srpna oslavíme významné výročí, chtěli bychom co nejdříve otevřít nový hasičský areál. Bohužel to letos patrně nestihneme, otevření areálu se bude konat nejspíš až v příštím roce. Budujeme jej ve spolupráci s obcí od loňského roku. Naším dalším dosud nesplněným cílem je postup mužského družstva na mistrovství ČR v požárním sportu. Družstvo zatím bohužel vždy skončilo v krajském kole a k pomyslnému cíli vždy kousek chyběl. Dalším cílem družstva mužů je alespoň jedno vítězství v soutěži zařazené do seriálu extraligy. Družstva žen svými výkony dávno překročila svůj stín a nyní můžou jen doufat, že v budoucnu k nim přidají další celkové vítězství v extralize, příp. posunou hodnotu rekordního času požárního útoku.“

HASIČSKÝ POČIN
K největším úspěchům hasičů, resp. hasiček z Výčap patří celkem pětinásobné vítězství Extraligy v požárním útoku, které se zatím nikomu nepodařilo zopakovat. Nejúspěšnější byl přitom rok 2003, kdy se k prvenství žen přidalo i třetí místo mužů a žáci v tomtéž roce vyhráli třebíčskou ligu. Kromě sportu se SDH Výčapy aktivně účastní dění ve své obci. Od roku 1943 dodnes pořádají tradiční masopust, přičemž počet masek letos dosáhl stovky. Následuje hasičský maškarní ples, dětský karneval, v létě pak ve spolupráci s dalšími organizacemi Dětský den. Akce s názvem Letní výlet, sobotní taneční zábava doplněná nedělní dechovkou, letos připadne na 7. srpna a SDH Výčapy při této příležitosti zároveň oslaví osmdesátiny svého sboru.

VLADIMÍRA EL BEHANI