Soutěž bude zahájena od osmi hodin, příjezd všech rozhodčích je do sedmi hodin. Každé SDH je povinné dodat alespoň jednoho rozhodčího, který bude pomáhat na jednotlivých stanovištích. Jednotlivé hlídky mladých hasičů je nutné přihlásit nejpozději do 10. října 2019 na OSH Třebíč nebo telefonicky na čísle 568 841 223.