Sbor dobrovolných hasičů ve Svatoslavi byl založen v roce 1906. Obec tehdy pořídila ruční potahovou stříkačku. O tři roky později vyrostla původní hasičská zbrojnice, která sloužila obci až do roku 1974, kdy ji nahradila nová, dodnes fungující zbrojnice.


Na počátku druhé světové války hasiči obdrželi motorovou stříkačku DPS-6, která je v provozuschopném stavu udržována dodnes.
V roce 1976 si pořídili novou stříkačku PPS 12. Stříkačka se používala i jako soutěžní a s tím souvisí i jeden kuriózní zásah.


V roce 1978 svatoslavští hasiči zasahovali hned třikrát v rozmezí dvou měsíců. První požár bývalé zemědělské usedlosti na začátku července je ale překvapil mírně „nepřipravené“. Protože zásahová stříkačka byla používaná i jako soutěžní, v den požáru se zrovna trochu vylepšovala a byla v hasičské zbrojnici rozložená na kousky. Když zazněla siréna, první, co se muselo udělat, bylo znovu složit stříkačku urychleně dohromady, potom dovézt ke zdroji vody a postupně při zásahu domontovat do stříkačky všechny šroubky, protože z děr crčela voda a hasiči je museli ucpávat prsty. Požár se ale povedlo uhasit. Další velký požár v obci se odehrál na konci srpna téhož roku, kdy hořel bývalý statek. A mezitím pomáhali svatoslavští hasiči ještě při požáru v sousední obci.


Další kuriozitou je zakoupení automobilu Robur, který původně sloužil potřebám pohřební služby a svépomocí byl přestavěn na vozidlo pro přepravu osob a požární techniky.


V roce 1984 pak sbor dostal přidělenu automobilovou cisternu CAS 25, zvanou Mates. A v roce 1992 hasiči svépomocí postavili soutěžní stříkačku, kterou používají dodnes.


Sbor má v současnosti 79 členů, z toho 10 dětí a 16 žen. Nejmladší členkou je devítiletá Jana Dočekalová, nejstarším členem osmasedmdesátiletý Václav Jirovský.


Sbor se může pochlubit i vyznamenáním Zasloužilý hasič, uděleným Jiří Vochyánovi.

Hasičský počin

Soutěžní družstva mužů a žen ze Svatoslavi dosahovala největších úspěchů v první polovině 80. let. Ženy zaznamenaly vítězství v náročné soutěži Memoriál Jana Suka v Rýmařově.
Současné soutěžní družstvo mužů vzniklo po několikaleté odmlce v roce 2003 a účastní se soutěžní okresní ligy. Družstvo žen začalo soutěžit před třemi roky. Mezi největší úspěchy patří 3. místo Třebíčské ligy 2008, vítězství Třebíčské ligy 2009 a dále celkové 6. místo na recesním Memoriálu V. I. Lenina v Širokém Dole 2009.
V roce 2007 bylo také založeno soutěžní družstvo žáků.
SDH se podílí i na kulturním životě v obci - každoročně pořádá tradiční hasičský ples a pouťovou zábavu.

ZORA VOCHYÁNOVÁ