Byl založen v roce 1944 a zakládající členové byli: Josef Carda, Josef Nestrojil, Bedřich Hanzal, Karel Marek, Josef Svoboda, Josef Krejčí a Josef Zoun. Jak časem členů přibývalo, podařilo se i obstarat přenosnou stříkačku PS8 a vozidlo Praga RND. Rovněž byla vybudována hasičská zbrojnice. Ta, jako i v jiných obcích, se stala nejen hlavním stanem pro organizaci požárních zásahů, ale i oblíbeným místem setkávání místních občanů.


Nejčastějšími zásahy račerovických hasičů byly menší lesní požáry. Při větších sbor zasahoval v osmdesátých letech dvakrát nedaleko obce, jednou u Čechtína. Račerovičtí hasiči rovněž zasahovali v Třebíči, a to při požáru lnu na statku a při velkých povodních.


Po roce 1989 sbor přišel v restitucích o budovu zbrojnice a musel řešit svízelnou situaci.


Byl nucen odprodat vozidlo Praga, ale podařilo se vybudovat zbrojnici novou po rekonstrukci staré obecní šatlavy. Činnost v ní byla zahájena v roce 2004. Hasičům se také podařilo obstarat novou stříkačku PS12 na vleku.


V současné době má sbor 52 členů. Aktivně vypomáhá při všech nepříjemných událostech, které obec potkají. Hasiči každoročně provádějí čištění obecního rybníka, pravidlem je rovněž čištění studní obyvatel Račerovic.


Parta lidí, která umí


Místní hasiči také soustavně udržují a obměňují svoji techniku, aby byla stále schopná zásahu. A samosebou se zapojují i do kulturního a společenského života obce. Pořádání hasičského plesu, masopustní i pouťové zábavy má již dlouhou tradici. Každoročně také pořádají vepřové hody, rožnění ryb, a společně s obcí i řadu kulturních aktivit pro děti.


Mimoto se Račerovičtí pravidelně zúčastňují soutěží v požárním sportu ve všech věkových kategoriích, zhruba dvaceti soutěží ročně, a to i přesto, že nemají celá léta kde cvičit, protože v obci není žádné hasičské ani fotbalové hřiště. Jejich velitelem je Petr Svoboda. Starostou je pan Bartůšek. Dokázali vytvořit partu lidí, která umí něco udělat pro svoje bližní i dobře reprezentovat svoji obec.

HASIČSKÝ POČIN
Račerovičtí hasiči jsou v dobré formě. Potvrzuje to výčet jejich úspěchů v soutěžích, kterých se účastní již řadu let. V nejsledovanější kategorii mužů dokázali vybojovat dvakrát první, dvakrát třetí místo v oblastním kole požárního sportu a jedno čtvrté místo v okresním kole hasičské všestrannosti. Dále vybojovali druhé místo v noční soutěži ve Vraníně a třetí ve Valči. Nejcennější vítězství vybojovali v Okresní lize 2009 v Sokolí. Dorostenci mají poháry za dvě první a dvě druhá místa v okresní soutěži.
V kraji se umístili dvakrát na čtvrtém místě. I muži nad 35 let vozí poháry. Dva získali za druhé a tři za třetí místo v okrskové soutěži. Z toho je zřejmé, že o SDH Račerovice ještě hodně uslyšíme.

JIŘÍ JAKUBEC