Od počátku existence se sbor stal nedílnou součástí obce a mnohokrát zasahoval při drobných požárech. Rovněž pomáhal občanům při přírodních pohromách a jiných nesnázích.


Roku 1949 se podařilo sbor vybavit novou motorovou stříkačkou fy. Smekal Slatiňany v objemem 1600 ccm.


V následujících letech se větší požáry obci vyhýbaly. Až v roce 1995 měl SDH Láz dva vážnější výjezdy. V létě 2. července po silné bouřce odklízeli hasiči padlé stromy a dohlíželi na rozvodněný místní potok. A 27. července je zaměstnal požár stohu v blízkosti obce. V červenci roku 2000 vyjel sbor k požáru strniště a obilí u obce Krnčice. Zde pomáhal profesionálním jednotkám požár lokalizovat a byl připraven pro případné plnění zásahových vozů vodou z nedalekého rybníka. Další větší zásahy, kterých se jednotka účastnila, byly a 27. května a 9. června téhož roku. Poprvé hořel rodinný dům v Nových Syrovicích, ve druhém případě stoh slámy.


Hasiči pořádají kulturní akce


Nejvíce aktivit ale hasiči vyvíjejí, jak už je pro dobrovolné hasičské sbory tradicí, při pořádání různých kulturních akcí. Členové sboru se v dřívějších letech podíleli na pořádání dožínkových slavností, posvícenských zábav v obci a každoročně pořádali hasičský ples. Velkou událostí, které se sbor účastnil, bylo 5. - 6. července 1998 výročí 500 let od založení obce Láz.


Za zmínku rovněž stojí oslavy výročí založení sboru a to zejména od roku 1984, kdy sbor slavil padesátiny a poté každou další dekádu. Oslava 70 let existence v roce 2004 navíc přinesla pořadatelství závodu v požárním sportu a večerní zábavu ve spolupráci s obecním úřadem. I při oslavách 75 let SDH byl uspořádán závod v požárních útocích O pohár starosty obce Láz. V závodě vyhrálo družstvo mužů z Lázu a rovněž byl předán památeční pohár starostovi obce panu Miroslavu Veitovi za to, že se mnohokrát o sbor výrazně zasadil.


Od roku 2006 byl obnoven ve spolupráci hasičů, obecního úřadu a místního pohostinství U Havelků masopustní průvod. Tato akce se opět velice ujala a každoročně je provázena velkým zájmem občanů obce a přilehlého okolí.


Reprezentují obec ve sportu


Další velkou událostí bylo v roce 2005 svěcení obecních znaků, při kterém byl sbor nápomocen jak při samotné slavnosti, tak především při jejich přípravách. Místní hasiči se každoročně zúčastňují i Dětského dne, kdy obyvatelé obce mají možnost shlédnout ukázku požárního útoku a zásahu s hasicí pěnou. Každoročně bývá v Lázu námětové cvičení, při kterém bývají simulovány různé situace, do kterých se zásahové družstvo může kdykoli dostat. Každoročně se koná den otevřených dveří, spojený s ukázkou techniky.


Nemalých úspěchů dosahují členové sboru i v požárním sportu. Každoročně se dvě soutěžní družstva mužů účastní okrskové soutěže. Při závodech se často umístili na stupních vítězů. Dalšími soutěžemi, kterých se účastní, jsou závody o Pohár Káje Hochmana v Častohosticích a pohárová soutěž v Lažinkách.


Při všech těchto soutěžích členové družstev z Lázu úspěšně reprezentují obec. Největších úspěchů dosáhli letech 1989 - 1991, v roce 1989 v Nových Syrovicích vybojovali třetí místo.


Chloubou je historická stříkačka


V současné době má obec Láz 90 stavení a 294 obyvatel. K 31. 12. 2009 měl místní SDH 83 členů, a to 66 mužů a 17 žen.


Sbor spadá pod okrsek číslo 13, který sestává z devíti sborů (Nové Syrovice, Nimpšov, Dědice, Hornice, Kojatice, Malý a Velký Dešov, Krnčice a Láz). Sbor je vybaven požární Avií A30/PPS12 s příslušným vybavením.


Chloubou je dosud funkční, dnes již historická stříkačka fy. Smekal Slatiňany z roku 1949. V roce 2009 byl sbor vybaven šesti zásahovými obleky včetně obuvi. Toto vybavení bylo financováno z peněz kraje Vysočina.


Nejstarším členem je pan Jan Filipský, který 8. června 2010 oslaví již 85 let. Druhým členem, o pár měsíců mladším, je pan Jaroslav Holík, který oslaví 85 let v prosinci. Nejdelší členství si tito dva jubilanti prohodili. Jaroslav Holík vstoupil do sboru před úctyhodnými 60 lety, 22. 3. 1950 a Jan Filipský 18. 4. 1950.


Je dobře, že za poslední roky je cítit zvýšený zájem mladších generací o tento koníček a sport. Z toho je zřejmé, že nastupující generaci není lhostejné, kdo bude pomáhat spoluobčanům ať už v nouzi, nebo při jiných, příjemnějších činnostech, a tím obohacovat život obce.

HASIČSKÝ POČIN

Velkou událostí, které se sbor účastnil, bylo 5. - 6. července roku 1998 výročí 500 let od založení obce Láz. V roce 1498, z kteréhož je první písemná zmínka, stál na místě obce dvůr Lazce a dle něj dostala obec jméno. Leží pět kilometrů jižně od Moravských Budějovic a těsně sousedí s Novými Syrovicemi. Dvůr Lazce byl do roku 1510 součástí bítovského panství. To bylo po bitvě Na Bílé hoře konfiskováno a prodáno svobodnému pánu Adamu Gabelhouerovi, který následně prodal vsi Láz a Syrovice Janu Reinhartovi ze Schaumfurku. Další osudy již sdílely společně.

Oslava 500 let obce byla zahájena slavnostním průvodem od místního obecního úřadu.

V čele průvodu šli členové místního sboru dobrovolných hasičů ve svátečních uniformách a za nimi ostatní hosté a občané obce. Průvod přešel za obec, kde se konala slavnostní mše pod širým nebem. U příležitosti výročí byl uspořádán sraz rodáků obce. Všichni přítomní obdrželi památeční listinu z rukou starosty obce. Účast rodáků byla hojná a bylo velmi zajímavé poslouchat jejich vzpomínky na časy minulé. Díky dobrému počasí se významná událost vydařila a místní doufají, že příští oslava bude neméně úspěšná.

JIŘÍ JAKUBEC