Předcházela mu však úřední výzva od císařskokrálovského hejtmanství v Třebíči. Obec příkaz k založení sboru splnila a nový spolek čítající 25 aktivních členů začal okamžitě vyvíjet rozsáhlou činnost. Proběhl výcvik přihlášených hasičů, obstarala se nejnutnější výstroj a výzbroj a již v následujícím roce byla zakoupena čtyřkolová ruční stříkačka, kterou v přístřešku za hasičskou zbrojnicí nadšeně obdivují i současní návštěvníci obce. Tento dodnes funkční „kralický stříkač“ prošel celkovou rekonstrukcí a vyjel i při loňském 110. výročí založení sboru.


Nyní má sbor 43 členů, mezi nimi čtyři ženy a dětské družstvo. Nutno zmínit, že pan Jan Měcháček je držitelem titulu zasloužilý hasič a ve svých 88 letech je stále členem sboru. Další dva hasiči jsou ve sboru již 60 let.


Děti mají hasičský kroužek a v létě je pro ně připraven hasičský tábor v sousedních Horních Lhoticích, s jejichž sborem kraličtí často spolupracují, zejména při zásazích v okolí.


Používají k tomu cisternové auto CAS, dále mají ve své výbavě Avii DA12 a dvě stříkačky PPS 8. Kromě toho disponují například veškerou dýchací technikou. Kraličtí hasiči se účastní častých cvičení. V loňském roce to byl například nácvik evakuace obyvatel z náměšťského domova pro seniory či dětí z místní základní školy pro případ požáru půdních prostor. Již dříve si vyzkoušeli, naštěstí jen nanečisto, zvládnutí vzpoury vězňů z blízké rapotické věznice.


Kralickým hasičům velí Vladimír Červinka, starostou sboru je Emil Dračka. Kraličtí hasiči jsou jednou z mála činných organizací v obci s více než osmi sty obyvateli. Mohou se pochlubit dvěma vlastními soutěžemi, které jsou zároveň zábavnou podívanou pro místní i přespolní a mnohdy přitáhnou další budoucí nadšené hasiče. Do mladých Kraličtí jako ostatně mnoho sborů v poslední době vkládají velké naděje. V loňském roce se zúčastnili svých prvních závodů při oslavách v Pyšelu. Hasičský sbor se pak zapojuje do soutěží v okolních obcích, jako jsou Březník či Sudice.

KOZLŮV HASIČSKÝ POČIN

SDH Kralice nad Oslavou je jednou z mála jednotek v okolí, která je kromě profesionálních sborů v okolí okamžitě připravena k výjezdu. Již třetím rokem organizuje soutěž „jen pro otrlé“ s názvem Kralické Hydranty a zimní soutěž Kralický Led, která je zároveň show a podívanou pro malé i velké, a to nejen tím, že vyžaduje bruslení v plné hasičské výbavě. V loňském roce si mohou kraličtí na své konto připsat celkem sedm zásahů, jako například hašení lesů a polí v okolí či bytů v blízké Náměšti. v letošním roce museli zasáhnout již šestkrát.

VLADIMÍRA EL BEHANI