Za 900 zlatých byla zakoupena ruční stříkačka s příslušenstvím a v roce 1896 vysvěcena, zakoupena výzbroj pro lezce, přilby, žebře, háky. Původní ruční stříkačka byla v užívání až do roku 1950. Ve svých počátcích až do doby druhé světové války zažíval sbor období největšího rozkvětu. V roce 1950 byla mezi obyvateli Vícenic a sousedních Zňátek uspořádána sbírka na pořízení nové, motorové stříkačky a požárního automobilu. Sbor pořádal praktická cvičení a zúčastňoval se soutěží v požárním sportu.


V novodobé historii sboru je třeba zmínit počátek tohoto tisíciletí jako další období rozvoje sboru. V této době soutěžila obec o titul Obec roku a hasičský sbor již několik let stagnoval. Byl proto obnoven s novými pravidly v roce 2003 a jeho zdárný rozkvět dodnes pokračuje.


Víceničtí stejně jako mnoho sborů v posledních letech vsadili na mladé. Začali letos v květnu vyhlášením kroužku Mladý hasič, a hned počátkem července pro mladé připravili týdenní tábor s hasičskou tematikou. Od té doby se děti scházejí každou neděli a družstvo mladších i starších žáků má již za sebou účast na soutěži, která se konala v domácí obci koncem srpna. Tuto neděli je čeká v Hrotovicích premiérová účast na hře Plamen. Podle jednatele sboru Jaromíra Potočka je právě práce s mládeží prioritou sboru. A jak lze vyčíst nejen ze vzorně vedené kroniky, děti jsou novým koníčkem nadšené. Nic na tom nemůže změnit ani skutečnost, že Víceničtí mají svoji techniku, výzbroj i klubovnu umístěnou na vícero místech v obci.


Sbor má v současné době celkem 53 členů, dětí je dvacet, žen dvanáct. Scházejí se pod vedením starosty Mariana Muchy a velitele Petra Blažka. Víceničtí hasiči pořádají tradiční pouť na svátek svatého Marka, která je první poutí v roce v blízkém okolí vůbec. Krom toho pořádají ostatky, hasičský ples, dětské dny. Účastní se brigád při čištění lesních porostů či sběru kamení na pozemcích zdejšího zemědělského družstva.

Automotoklubu JE pomáhají s pořádáním známé Horácké rally. Účastní se soutěže v požárním útoku, družstvo A i B mužů a družstvo žen soutěží na oblastní úrovni. Sbor vlastní stříkačky PP12 a PP8, dále požární přívěs, který se přemísťuje pomocí traktoru ve vlastnictví jednoho z členů. Sbor se účastnil například technických zásahů při úpravě obce či při požáru na sběrném dvoře v letošním roce.

KOZLŮV HASIČSKÝ POČIN: Ve Vícenicích mají od letoška novou hasičskou soutěž

Sbor dobrovolných hasičů ve Vícenicích se nově věnuje zejména mladým. Krom toho začali víceničtí hasiči letos v srpnu pořádat soutěž v požárním útoku, která je první domácí soutěží v nové historii sboru. V pořádání soutěže hodlají pokračovat i v letech následujících. SDH se může pochlubit záchranou života malého chlapce, který se v červnu roku 1965 topil v místním rybníce Na Drahách. Jeho záchrana však byla vykoupena smrtí dobrovolného hasiče Jana Hrůzy.

VLADIMÍRA EL BEHANI