U jeho počátků stáli tehdejší první náčelník Bohumil Geisler a jednatel Josef Jaroslav Krejčí. Údajně největší požár v Tasově měl však přijít už v roce 1866 a měl zničit celou spodní stranu městečka.

Požáry byly ještě velmi časté na konci předminulého století, tedy v prvních letech sboru. Stavebním materiálem bylo tehdy z velké části dřevo. První světová válka silně ztenčila členstvo tasovského sboru. Počet byl doplněn v letech po válce, stejně jako výzbroj, která se modernizovala. V roce 1936 zakoupil sbor motorovou stříkačku od firmy Stratílek, stála 28 500 korun.

Finance získal sbor jednak sbírkou mezi občany, z dotací, a jednak z pokladny sboru. Tu obohacovali členové například pořádáním divadelních představení, tanečních zábav a plesů. Po druhé světové válce byl sbor určen jako tzv. výpadní proti požárům v okolních obcích. Sbor zakoupil starší automobil německé výroby, který však brzy vyměnil za vůz americký. V první polovině 70. let byla vystavěna nová požární zbrojnice, její slavnostní otevření se uskutečnilo 20. července 1975.


V současnosti má sbor na šedesát členů, mezi nimi 12 žen a 9 mladých, kteří jsou právem chloubou sboru. Scházejí se od loňského roku a už letos se zúčastnili pěti závodů a mohli se pochlubit dobrými výsledky. Sbor jako celek se účastní převážně soutěží v rámci okrsku. Starostou hasičů je Josef Borůvka, který je současně starostou obce, velitelem Jaromír Bednář.


Tasovští hasiči pořádají již téměř dvacet let Memoriál Pavla Stokláska, který měl k obci blízký vztah a významně se zasloužil o hasičstvo v celorepublikovém měřítku, především o rozvoj požárního sportu. Součástí memoriálu je i pořádání dětského dne. Každý druhý rok připravují hasiči tradiční Ostatky, každoročně pak zjara a na podzim pořádají sběr železného odpadu. Udržují vodní toky a hydranty. Ve své výbavě mají cisternový automobil CAS 25 a dvě stříkačky PPS 12.

KOZLŮV HASIČSKÝ POČIN: Bleskový zásah při bleskové povodni

SDH Tasov se kromě nově založeného družstva mládeže může pochlubit úspěšným a velmi rychlým nasazením na letošní takzvané bleskové povodni, která postihla obec a okolí v červenci. Poprvé po 40 letech se rozvodnil místní potok Polomina, který páchal škodu v hospodářských i obytných budovách. Hasiči odčerpávali vodu z objektů, další vyklízeli a čistili prostor kolem lávky. Tasovští hasiči pomáhají obcím ve žďárském okrese, kam oficiálně patří, historicky je však obec svázána velmi úzce s třebíčským regionem.

VLADIMÍRA EL BEHANI