Prvním předsedou byl zvolen místní poštmistr Jan Kliment, jednatelem učitel Karel Raušal. První valná hromada sboru se konala v dubnu a bylo na ní ujednáno obstarání ruční čtyřkolové stříkačky a pořízení výzbroje pro mužstvo. K tomu prameny upřesňují: „Starosta navrhuje, aby si každý člen koupil látku na cvičný oblek sám na měsíční splátky á 50 krejcarů. Sbor látku objedná a oblek dá ušít…“


K prvnímu požáru sbor vyjel do Heraltic, zásahu se zúčastnilo 32 členů a byl úspěšný. V období první republiky se dobrovolní hasiči v Okříškách potýkali s finančními problémy, nebáli se však zadlužit. Finance k placení dluhů pak získávali pořádáním výletů, věnečků a divadelních představení. Činnost sboru nebyla přerušena ani v období 2. světové války. Sbor tehdy vlastnil již dvě motorové stříkačky, ruční stroj, pět berlovek, 600 hadic, dýchací kyslíkový přístroj a vysouvací žebřík. Po válce si sbor dále opatřil první automobil americké výroby značky Dodge a novou motorovou stříkačku, v padesátých letech hasičský automobil Tatra 805. Byla rovněž vystavěna hasičská zbrojnice, která byla později doplněna přístavbou sálu.


V současnosti disponuje SDH Okříšky dvěma automobily; požárním vozem IFA W 50 a cisternovým CAS 25. Sbor má 66 členů, z toho 12 žen.


Zúčastňuje se okrskových soutěží s výbornými výsledky. Letos v květnu soutěž v Okříškách sami pořádali a místní muži zde zaujali druhé místo. Jako nejúspěšnější však hodnotí účast na Memoriálu mjr. Urbana v roce 2004 v Českém Krumlově, kde mezi osmdesáti družstvy skončili jako čtvrtí. Kromě toho se muži i ženy zúčastňují okresní ligy v požárním útoku, kde se mohou pochlubit prvními místy.


Současným velitelem sboru je František Netolička, starostou Bohumír Kučera. Nejstarším členem sboru je František Benál, který je ve sboru již 70 let a ve svých 89 letech je stále členem aktivním. Třináct členů sboru jsou zároveň členy zásahové jednotky, zřizované krajem Vysočina.

VLADIMÍRA EL BEHANI