Pro založení sboru dobrovolných hasičů byl rozhodujícím impulsem požár domu č. 35 v roce 1941. Ustavující valná hromada proběhla 12. prosince 1942 v hostinci u pana Jakuba Cahy. Prvním starostou se stal Josef Caha a velitelem František Novotný. Zanedlouho se podařilo svépomocí sehnat stříkačku PS8 firmy EBERT Praha.


Na konci války se představitelé obce rozhodli vybudovat hasičskou zbrojnici s kulturním domem. Složitá poválečná doba poněkud zdržela dokončení této akce. Slavnostní otevření proběhlo 6. července 1958 první pouťovou zábavou ve velkém sále. Po vybudování zbrojnice se podařilo sbor dovybavit stříkačkou DS 16 a vozidlem Tatra 805 z brněnského letiště.


První křest ohněm sbor prodělal v roce 1953. Včasným zásahem při požáru stodoly u domu č. 17 bylo zachráněno mnoho dalších objektů v obci. V roce 1955 při třicetistupňových mrazech se podařilo uhasit dům č. 39, pomáhali tehdy i hasiči z Třebíče, přestože několik stříkaček zamrzlo. Sbor se účastnil mnoha dalších ostrých akcí při požárech zemědělských objektů v okolí, při lesních požárech a v roce 1975 při požáru v UP závodech v Třebíči.


V poslední době zasahovali v roce 1998, když hořel les u Huberta, v roce 2008 nad koupalištěm a letos zasahovali při lokálních povodních s odčerpáváním vody.


Samozřejmě se místní hasiči podílejí na kulturním životě obce. Pořádají každoročně ples, poutní veselici, mnohdy posvícenskou zábavu a do výčtu patří i organizace deseti divadelních představení.


K rozvoji Budíkovic přispěli rovněž pomocí při budování místního rozhlasu, nové kanalizace, stavbě vodojemu a opravě a údržbě požárních nádrží.


Taktéž při asfaltování místních komunikací, budování chodníků, při stavbě čistírny odpadních vod a výstavbě prodejny potravin. Každým rokem na začátku léta vyčistí místní koupaliště. A právě cvičiště u koupaliště je místem, kde nejenže proběhlo mnoho soutěží, ale vyrostlo tam i mnoho borců, kteří pro budíkovické hasiče dobyli nejeden vítězný vavřín.

KOZLŮV HASIČSKÝ POČIN: Chuť vítězství budíkovičtí hasiči dobře znají
Soutěží se místní účastní mezi dospělými, dorostem i mládeží po mnoho let. Výrazné úspěchy přinesly až současné generace. Mladší dokázali vybojovat vítězství v soutěži o pohár města Znojma i Telče a v krajské soutěži v Pavlově. V okresní lize vybojovali čtvrté místo.
Dorostenci se umístili třetí v okresní lize a pátí v soutěži o pohár města Telče.
Ovšem dospělým se podařil husarský kousek. Po druhém místě v okresní lize v roce 2005 si další tři roky užívali pouze chuť vítězství! Tuto sérii podtrhli v roce 2006 pátým místem na v Českém Krumlově, kde soutěžilo 96 mužstev včetně profesionálů. V okresní lize 2009 si vytvořili vlastní rekord časem 16,96 sekundy.

JIŘÍ JAKUBEC