Byla neděle 6. června 1993, když pod hrází Dalešické přehrady začalo hořet všech šest transformátorů. Zařízení plné oleje po technické závadě úplně lehlo popelem. Škody šly do desítek milionů korun. Hašení prováděli profesionálové i dobrovolníci z okolí, včetně kramolínských.