Jeho zakladatelem byl tehdejší starosta Ferdinand Heidler, prvním náčelníkem byl Karel Eisner. Velkou poctou pro sbor byl vlastní hasičský prapor, který darovala sboru v roce 1881 markraběnka Irma Palliavicini. Česky byl sbor veden od roku 1896 kdy se stal prvním českým velitelem Vilém Augusta. Sbor náležel tehdy k XX. župě ve Velkém Beranově. Sjezd této župy se konal v Jemnici v roce 1897.


Roku 1898 byla sborem zakoupena pérová stříkačka a přistavovací žebřík od firmy Smékal z Čech.


Od roku 1921 náležel sbor k XXX. župě v Moravských Budějovicích. V roce 1923 byla zakoupena první stříkačka s benzínovým motorem a zaplacena byla z výtěžku sbírky a za vydatné pomoci městské spořitelny.


Ve třicátých letech byla založena hasičská župa číslo 57 se sídlem v Jemnici. Župním starostou byl František Čermák, učitel z Jemnice.


Požáry drobné i velké


Významný krajský sjezd moravského hasičstva se konal v Jemnici dne 1.června 1930 za účasti žup v Moravských Budějovicích, Bíteši, Telči, Třešti, Dačicích a Jemnici.


Sbor se účastnil většinou na likvidaci jen drobných požárů, ovšem likvidace požáru skladu střeliva v roce 1938 byla akcí jiného kalibru. Celou dobu existence sboru byl nákup hasicího zařízení a další činnost kryt z výtěžků plesů, zábav, divadel a různých podpor. Až po 2. světové válce převzal starost o sbor městský národní výbor v Jemnici a Okresní požární inspekce v Třebíči.


V roce 1961 byla zahájena stavba nové hasičské zbrojnice a sboru byla předána do užívání v roce 1965.


Od roku 1974 v této zbrojnici sídlí dobrovolní hasiči společně s jednotkou profesionálních hasičů, a proto došlo k další přestavbě v roce 1982. Mimo drobné úpravy tato zbrojnice slouží dodnes. Prostřídalo se zde mnoho techniky. K dnešnímu dni je jednotka SDH Jemnice zařazena do kategorie JPO III/1 a disponuje cisternovou automobilovou stříkačkou Tatra 815 6 x 6 pod označením CAS 32/ 8200/ 800 – S2R, dopravním automobilem Avia 30 DA 8 – L1V a přenosnou motorovou stříkačkou PS 12, vše v majetku města Jemnice.


SDH Jemnice se každoročně účastní taktických cvičení s jednotkou HZS Jemnice. V zásahové činnosti sboru je většinou první posilová jednotka dle poplachového plána, která je při větším rozsahu mimořádné události vysílána za jednotkou profesionálních hasičů.


Nejdůležitější akce za několik posledních let byla v roce 2008 pomoc při živelné pohromě Emma, kdy odstraňovala následky hurikánu sama i ve spolupráci opět s profesionály.


K dnešnímu dni sbor patří do okrsku číslo 25 Jemnice.


K činnosti sboru patří i kulturní akce pořádané jak pro členy, tak i občany města. Dle možností je každoročně pořádán hasičský ples, turnaj v mariáši, pálení čarodějnic, turnaj v malé kopané, výlet po Barchanu.


K hasičům neodmyslitelně patří požární sport. SDH Jemnice pořádá každý rok tři soutěže. Dvě O putovní pohár starosty města v kategorii muži + ženy a mladých hasičů. Soutěž mladých hasičů je zařazená do okresní ligy v požárním útoku.


Třetí soutěž je O putovní pohár Barchanu a je to noční soutěž. V kategorii mužů se jemnické družstvo účastní soutěží v okolí města a do úrovně okrsku. Od roku 2001 byla obnovena činnost mladých hasičů a dorostu ve spolupráci s DDM Jemnice a většina úsilí je vkládána do práce s mládeží. Mladí hasiči se účastní soutěží v okolí města, okresní ligy v požárním útoku, celoroční hry PLAMEN a soutěže Požární ochrana očima dětí, do které zapojili i místní mateřskou školu. V tomto klání v roce 2009 zaznamenali na okresní úrovni úspěch. V kategorii ZŠ1 obsadila krásné 2. místo Aneta Šerková, 3 místo Jiří Daněček. V kategorii ZŠ3 Radek Lukš 3. místo.


V současné době je z Jemnického sboru nejúspěšnější Lucie Masláková, která v sezoně 2008/2009 vybojovala v kategorii dorostenka – jednotlivkyně 2. místo v okresním kole celoroční činnosti dorostu. V kole krajském obsadila krásné 5. místo.


Sbor udržuje dlouholetou tradici započatou před 135 lety a stále zůstává neodmyslitelnou součástí společenského a kulturního života ve městě Jemnici.

HASIČSKÝ POČIN: Čestný kříž za likvidaci požáru skladu střeliva

Schylovalo se k druhé světové válce. Pánkova továrna byla zaplněna vojenským materiálem, hlavně střelivem. Došlo však k nejhoršímu. 2. června 1938 sklad zachvátil požár. Sbor jemnických hasičů byl okamžitě povolán do akce. Armáda nezůstala stranou a vyslala svoje jednotky na pomoc. Šlo o velmi nebezpečnou akci, ale Jemničtí si věděli rady. Střely a úlomky střel létaly tehdy až na jemnické náměstí. Požár byl úspěšně zdolán a město zachráněno. Členové sboru, kteří se hašení účastnili, byli vyznamenáni za obětavost a odvahu Moravskoslezskou zemskou jednotou hasičskou čestným křížem.

JIŘÍ JAKUBEC