A co všechno se ve více než stotřicetileté historii sboru událo? Vše je pečlivě zdokumentováno, tři obrovská alba plná fotografií se zalíbila i prezidentu Klausovi při jeho návštěvě ve městě.


Na samém počátku byl kroužek takzvaných Obránců, vyzbrojený primitivním technickým vybavením jako vědra, žebřík, háky, lejty, sekyry a podobně. A právě jejich zásluhou se 5. dubna 1873 podařilo založit v Náměšti sbor dobrovolných hasičů. Prvním starostou byl zvolen Vilém Svoboda, náčelníkem František Hofman. Jedním z prvních úkolů bylo pořídit vyhovující technické vybavení nutné pro vlastní činnost sboru. Část nákladů pokryla veřejná sbírka mezi občany, o část se zasloužili jednotlivci, jako například majitel náměšťského panství hrabě Jindřich Haugwitz, který zaplatil ruční stříkačku za 400 zlatých, či Karolína Ujcová, místní rodačka, která založila hasičskou nadaci s obnosem 10 000 zlatých k přispívání členům sbor v nemoci a nouzi. V roce 1889 byla z příspěvků zemského hasičského fondu zakoupena druhá ruční stříkačka za 540 zlatých od firmy Smekal z Prostějova.


První požární stanice byla zřízena v bývalé koňské stáji pivovaru v domě, který sboru věnoval rovněž hrabě Haugwitz. Již koncem století prováděli členové sboru preventivní protipožární prohlídky domů. Vedle těchto vlastních prací konal sbor v létě žňové a rovněž povodňové hlídky či dozor v lesích.

V roce 1926 zakoupil sbor za 40 000 korun motorovou dvoukolku od firmy Stratidla z Vysokého Mýta, což bylo důležitým mezníkem v technickém vybavení náměšťských hasičů. Podíleli se opět obyvatelé města, přispěla Občanská záložna i obyvatelé okolních obcí. V té době sbor již disponoval úrokem z nadace Karolíny Ujcové.


Do roku 1921 sbor zasahoval u 125 požárů. Byl činný při čtyřech velkých povodních, hasiči také pomáhali při trhání ledu před mostem a v různých místech řeky po kruté zimě v roce 1929 a při katastrofální smršti v tomtéž roce uvolňovali cesty od přelámaných stromů. V roce 1932 pořídil sbor automobilovou stříkačku, která se osvědčila u mnoha požárů a stala se pýchou náměšťských hasičů. Sbor byl činný i v době druhé světové války, která je postavila do mnoha nových a nebezpečných situací, jako například hašení požáru při leteckém útoku na město v závěru války.


V současnosti má sbor 35 členů, z toho 10 mladých do 12 let. V pětitisícové Náměšti to není mnoho, tato skutečnost je však ovlivněna přítomností hasičského záchranného sboru kraje Vysočina. Sbor pomáhá při záchranných pracích, při odstraňování následků povodní a podobně. Podílí se na přípravě sportovních a společenských akcí ve městě. Již tradiční je pořádání nedělní části Anenské poutě, jízdy netradičních plavidel po řece Oslavě, tzv. Oslaviády či Loučení s prázdninami pro náměšťské děti na sklonku měsíce srpna. Právě na této akci se loni podařilo zaujmout část mládeže, což dalo vzniknout družstvu dětí, které se od té doby pravidelně schází a trénuje hasičské dovednosti. Dnes se už může pochlubit předním umístěním na několika soutěžích, z toho nedávným prvenstvím v Březníku či Vícenicích.


A co plánuje sbor do budoucna? Nejen starosta sboru Karel Uher, ale všichni členové sboru by chtěli sestavit výjezdovou jednotku vybavenou odpovídající technikou. Po dlouhé a bohaté historii sboru by si náměšťský sbor zasloužil jistě neméně slavné pokračování. Zatím se daří realizovat alespoň část plánů. Před několika lety sbor svépomocí vybudoval garáže, na nichž odpracoval úctyhodných 5257 brigádnických hodin. Sbor vlastní stříkačky PS12 a PS8, plovoucí čerpadlo a vůz Favorit s přívěsem. Disponuje však dalším vybavením, zejména k pořádání kulturních akcí a toto vybavení rovněž zapůjčuje.

KOZLŮV HASIČSKÝ POČIN: Požár při stavbě Dalešické přehrady

K největším zásahům SDH Náměšť nad Oslavou patřilo patrně hašení požáru, který vznikl před lety během výstavby Dalešické přehrady. Nedbalostí dělníků tehdy došlo při odstraňování dřevěných výztuží k obrovskému požáru, během něhož hrozilo nebezpečí výbuchu blízkého skladiště plynových lahví. V této době ještě nefungoval ve městě profesionální záchranný sbor. Náměšťští dobrovolní hasiči však vlastnili cisternu na pohotovostním vozidle Praga RN, která se ve své době mnohokrát výborně osvědčila. Častým bylo například hašení drobných požárů v blízkosti železniční trati v době, kdy jezdily parní lokomotivy.

VLADIMÍRA EL BEHANI