Rozhodnuto znělo založit neorganizovaný prozatímní sbor.

Dne 10. listopadu 1929 byla svolána ustavující schůze, na které promluvil a myšlenku hasičskou správně rozvinul župní jednatel Kratochvíl, učitel ze Starče. Nato byl založen organizovaný sbor a provedena volba funkcionářů. Prvním velitelem byl Josef Zacha, který zastával funkci 20 let a poté byl také třicet let předsedou místní Jednoty svazu požární ochrany.

Hasičskou stříkačku zakoupila obec ještě před založením sboru na základě schválení zastupitelstvem obce dne 11. května 1929. Byla od kamenického sboru a stála 3500 Kč. Složili se majitelé pozemků v obci tím, že věnovali jednoroční nájemné z obecní honitby. Zbytek peněz byl věnován na dovybavení sboru. Stříkačka se do dnešní doby bohužel nedochovala. Další byla pořízena za války v roce 1943 a ta je dodnes plně funkční. V kronice se píše, že v roce 1948 byla na stříkačce vyměněna válečná dřevěná kola s železnými obručemi za kola s pneumatikami.

Rychlý zásah

V současné době sboru slouží motorová stříkačka PS12, která byla zakoupena v roce 1980. Od počátku měl sbor také svoji „hasičovnu“, a to nejprve v horní části obce, v domě č. 53. Poté se přesídlil pod obchod a dnes se nachází hasičská zbrojnice v nové víceúčelové budově, která byla vybudována v roce 1996 a ve které má sbor kompletní zázemí. Od svého založení sbor zachránil lidem v obci spoustu majetku a má za sebou mnoho úspěšných zásahů. Okolo roku 1970 zasahoval při velkém požáru lesa Na nálesí za pomoci většiny občanů.

V roce 1979 hasili Radošovští požár v místě nazývaném V kopcích. Při této akci zabránili veliké škodě, která hrozila na okolních lesích. Požár výměnku v Radošově byl likvidován v roce 2006. Dobrovolní hasiči uhasili požár před příjezdem profesionálů z Třebíče pomocí hydrantu. Zástupci sboru předali požářiště Třebíčským už jen k vyšetření. Příčinnou bylo sušení matrací v bezprostředním umístění kamen na tuhá paliva.

Sbor zaštiťuje během celého roku mnoho kulturních akcí. Tradiční hasičský ples se koná bez přestávek snad od založení sboru. Dalšími akcemi je pořádání masopustu, pálení čarodějnic, v létě pečení selete. Sbor také pořádá den otevřených dveří, kde si mohou návštěvníci prohlédnout požární techniku a zázemí sboru.

Požární sport

V požárním sportu se radošovský sbor pravidelně účastní okrskové soutěže společně s hasiči z Koutů, Chlumu, Číchova a Bransouz. V loňském roce zakoupila obec sboru novou hasičskou káď, mladí hasiči postavili dřevěnou základnu, aby se lépe mohli připravovat na soutěže. A v letošním roce provedl sbor svépomocí opravu hasičské stříkačky. Sbor má k dnešnímu datu 28 členů. Nejstaršímu je 64 a nejmladšímu 17 let. Starostou je Pavel Pařízek a velitelem Jaromír Láník.

Hasičský počin: Oslavy 80 let sboru

Dne 6. června 2009 se konala na fotbalovém hřišti v Radošově okrsková soutěž spojená s oslavou 80 let existence sboru dobrovolných hasičů v obci. Kromě štafety a požárního útoku se také závodilo se starou stříkačkou, takzvanou osmičkou. Ta byla ještě před závody po 20 letech zkušebně nastartována a chytla na první pokus! Lákavou cennou pro vítěze bylo sele na rožeň. Pro děti byl v tento sváteční den připraven zdarma skákací hrad. Odpolední posezení bylo zpestřeno ukázkou profesionálních hasičů, kteří předvedli návštěvníkům zásah při dopravní nehodě. Zakončení závodů i oslav proběhlo za kulturním domem taneční zábavou se skupinou Vjetef.

JIŘÍ JAKUBEC